CHƯƠNG 2: NITƠ - PHOTPHO

Bình chọn:
4.6 trên 79 phiếu
Phương pháp giải một số bài tập về Axit photphoric - Muối photphat

Phương pháp giải một số bài tập về Axit photphoric - Muối photphat đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về photpho

Phương pháp giải một số dạng bài tập về photpho đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về nitơ

Phương pháp giải một số dạng bài tập về nitơ đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về Axit nitric - Muối nitrat

Phương pháp giải một số dạng bài tập về Axit nitric - Muối nitrat đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu.

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về amoniac và muối amoni

Phương pháp giải một số dạng bài tập về amoniac và muối amoni ngắn gọn, đầy đủ và dễ hiểu.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương II - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương II - Hóa học 11.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 1 - Chương II - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 1 - Chương II - Hóa học 11.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương II - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương II - Hóa học 11.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 2 - Chương II - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 2 - Chương II - Hóa học 11.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương II - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương II - Hóa học 11.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 3 - Chương II - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 3 - Chương II - Hóa học 11.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương II - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương II - Hóa học 11.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 4 - Chương II - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 4 - Chương II - Hóa học 11.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 5 - Chương II - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 5 - Chương II - Hóa học 11.

Xem lời giải

Lý thuyết Phân bón hóa học.

Phân bón hóa học là những hóa chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng cho cây trồng.

Xem chi tiết

Lý thuyết Axit photphoric và muối photphat.

Photpho có độ âm điện nhỏ nên ở mức oxi hóa +5

Xem chi tiết

Lý thuyết Photpho

Trong bảng tuần hoàn photpho ở ô thứ 15, nhóm VA, chu kì 3.

Xem chi tiết

Lý thuyết Nitơ

Trong bảng tuần hoàn nitơ nằm ở ô thứ 7, nhóm VA, chu kì 2.

Xem chi tiết

Lý thuyết Axit nitric và muối nitrat.

Trong hợp chất

Xem chi tiết

Lý thuyết Amoniac và muối amoni

Phân tử NH3 có cấu tạo hình chop, với nguyên tử nitơ ở đỉnh, đáy là một tam giác mà đỉnh là ba nguyên tử hiđro.

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất