CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI

Bình chọn:
4.4 trên 73 phiếu
Phương pháp giải một số bài lý thuyết về axit - bazo - muối

Phương pháp giải một số bài lý thuyết về axit - bazo - muối đầy đủ, ngắn gọn dễ hiểu

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về sự điện li

Phương pháp giải một số dạng bài tập về sự điện li đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu

Xem chi tiết

Lý thuyết Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị Axit - bazơ

pH càng nhỏ thì dung dịch có độ axit càng lón. pH càng lớn thì dung dịch có độ bazơ càng lớn.

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về sự điện li của nước, pH

Phương pháp giải một số dạng bài tập về sự điện li của nước, pH ngắn gọn, đầy đủ và dễ hiểu

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về phản ứng trao đổi ion trong dung dịch

Phương pháp giải một số dạng bài tập về phản ứng trao đổi ion trong dung dịch ngắn gọn, đầy đủ và dễ hiểu

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương I - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương I - Hóa học 11.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương I - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương I - Hóa học 11.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 2 – Chương I - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 2 – Chương I - Hóa học 11.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 - Chương I - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 - Chương I - Hóa học 11.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 3 – Chương I - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 3 – Chương I - Hóa học 11.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 - Chương I - Hóa học 11.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 4 – Chương I - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 4 – Chương I - Hóa học 11.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Hóa học 11.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương I - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương I - Hóa học 11.

Xem lời giải

Lý thuyết luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.

Hiđroxit lưỡng tính khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit vừa phân li như bazơ.

Xem chi tiết

Lý thuyết phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.

Bản chất của phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion.

Xem chi tiết

Lý thuyết về axit, bazơ và muối.

Axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+

Xem chi tiết

Lý thuyết về sự điện li.

Sự điện li là quá trình phân li các chất trong nước hoặc khi nóng chảy thành ion.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 7 sgk Hóa học 11

Giải bài 1 trang 7 SGK Hóa học 11. Các dung dịch axit như HCl, bazơ như NaOH và muối như NaCl dẫn điện được, còn các dung dịch như ancol etylic...

Xem lời giải

Bài 2 trang 7 sgk Hóa học 11

Sự điện li, chất điện li là gì ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất