Bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 15 - Đề 2 (có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Đề bài

I. Trắc nghiệm

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Tính \(12340:500\)

A. \(12340:500 = 24\) (dư 34)                  B. \(12340:500 = 240\) (dư 34)

C. \(12340:500 = 24\) (dư 340)                D. \(12340:500 = 240\) (dư 340)       

b) Thương của hai số là 1836. Nếu giữ nguyên số bị chia và tăng số chia 3 lần thì thương của hai số đó là:

A. 612                                                         B. 2140

C. 10725                                                     D. 5508

c) Một phép chia có số dư kém số chia 7 đơn vị. Nếu ta gấp cả số chia và số bị chia lên 4 lần thì được một phép chia mới có thương là 24 và dư là 32. Tìm số bị chia của phép chia ban đầu.

A. 968                                                         B. 368

C. 1472                                                       D. 392

Câu 2. Viết số thích hợp vào ô trống: 

II. Tự luận

Bài 1. Tìm \(x\), biết:

a) \(\left( {x + x \times 2} \right):34 = 504\)

     .......................................................

     .......................................................

     .......................................................

     .......................................................

b) \(\left( {x \times 4 + x \times 6 + 75} \right):25 = 23\)

     .......................................................

     .......................................................

     .......................................................

     .......................................................

Bài 2. Tính bằng cách hợp lý:

a) \(\left( {360 \times 25 \times 12} \right):24\)

     .......................................................

     .......................................................

     .......................................................

b) \(2424:8:3\)

     .......................................................

     .......................................................

     .......................................................

c) \(\left( {750 \times 360 \times 56} \right):\left( {25 \times 12 \times 7} \right)\)

     .......................................................

     .......................................................

     .......................................................

Bài 3. Bác Huy mua 1500 viên gạch men để lát nền. Bác dự tính sẽ thừa ra 150 viên đủ để lát 6m2 khu vệ sinh. Hỏi diện tích nền nhà cần lát gạch men của bác Huy là bao nhiêu mét vuông ?         

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 4. Tìm số bị chia bé nhất để phép chia có thương bằng 875 và số dư là 23.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Lời giải chi tiết

I. Trắc nghiệm

Câu 1:

Phương pháp giải:

a) Thực hiện phép tính chia để tìm đáp án đúng.

b) Giữ nguyên số bị chia và số chia tăng lên 3 lần thì thương giảm đi 3 lần so với thương ban đầu.

c) Nếu ta gấp cả số chia và số bị chia lên 4 lần thì thương không thay đổi và số dư gấp lên 4 lần. Khi đó, số dư ban đầu là \(32:4 = 8\).

Suy ra số chia là 15, có thương 24, số dư là 8, ta sẽ tìm được số bị chia theo công thức :

          Số bị chia = thương × số chia + thương.

Cách giải :

a) Đặt tính rồi tính ta có: 

                    

Vậy:  123400 : 500 = 24 (dư 340).

Chọn đáp án C.

Lưu ý : 12340 : 500 = 1234 : 50. Tuy nhiên số dư của 2 phép chia này là khác nhau. Phép chia 12340 : 500 có số dư là 340 nhưng phép chia 1234 : 50 có số dư là 34.

b) Giữ nguyên số bị chia và số chia tăng lên 3 lần thì thương giảm đi 3 lần so với thương ban đầu.

Thương mới là:     1836 : 3 = 612.

Chọn đáp án A.

c) Nếu ta gấp cả số chia và số bị chia lên 4 lần thì thương không thay đổi và số dư gấp lên 4 lần.

Số dư ban đầu là:            32 : 4 = 8.

Số chia ban đầu là:          8 + 7 = 15.

Số bị chia của phép chia ban đầu là:

               24 × 15 + 8 = 368.

Chọn đáp án B.

Câu 2:

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép chia và điền thương và số dư vào chỗ trống.

Cách giải: 

II. Tự luận

Bài 1:

Phương pháp giải:

- Biến đổi biểu thức đã cho để đưa về bài toán tìm \(x\) thông thường.

- Áp dụng các quy tắc:

+ Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

+ Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Cách giải :

\(\begin{array}{l}a)\,\,\,\left( {x + x \times 2} \right):34 = 504\\\,\,\,\,\,\,\,\,\left( {x \times 3} \right):34 = 504\\\,\,\,\,\,\,\,\,x \times 3\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 504 \times 34\\\,\,\,\,\,\,\,\,x \times 3\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 17136\\\,\,\,\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 17136:3\\\,\,\,\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 5712\end{array}\)

\(\begin{array}{l}b)\,\,\left( {x \times 4 + x \times 6 + 75} \right):25 = 23\\\,\,\,\,\,\,\left[ {x \times \left( {4 + 6} \right) + 75} \right]:25 = 23\\\,\,\,\,\,\,\,\left( {x \times 10 + 75} \right):25 = 23\\\,\,\,\,\,\,x \times 10 + 75 = 23 \times 25\\\,\,\,\,\,\,x \times 10 + 75\, = 575\\\,\,\,\,\,\,x \times 10\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 575 - 75\\\,\,\,\,\,\,x \times 10\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 500\\\,\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 500:10\\\,\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 50\end{array}\)

Bài 2:

Phương pháp giải: 

Sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp, cách chia một tích cho một số, chia một số cho một tích để nhóm các số lại để tính thuận tiện nhất.

Cách giải :

\(\begin{array}{l}a)\,\,\,\left( {360 \times 25 \times 12} \right):24\\\,\,\, = \left( {360:24} \right) \times \left( {25 \times 12} \right)\\\,\, = 15 \times 300\\\,\, = 4500\end{array}\)

\(\begin{array}{l}b)\,\,2424:8:3\\\,\, = 2424:\left( {8 \times 3} \right)\\\, = 2424:24\\\, = 101\end{array}\)                                 

\(\begin{array}{l}c)\,\,\,\left( {750 \times 360 \times 56} \right):\left( {25 \times 12 \times 7} \right)\\\,\, = \left( {750:25} \right) \times \left( {360:12} \right) \times \left( {56:7} \right)\\\, = 30 \times 30 \times 8\\\, = 900 \times 8\\\, = 7200\end{array}\)

Bài 3

Phương pháp giải:

- Tìm số viên gạch dùng để lát 1m2 nền.

- Tìm số viên gạch dùng để lát hết nền nhà bác Huy.

- Tìm diện tích nền nhà = số viên gạch dùng để lát hết nền nhà : số viên gạch dùng để lát 1m2 nền.

Cách giải :

Số viên gạch men dùng để lát 1m2 nền nhà là:

150 : 6 = 25 (viên)

Nền nhà của bác Huy lát hết số viên gạch men là:

1500 – 150 = 1350 (viên)

Diện tích nền nhà của bác Vinh là:

1350 : 25 = 54 (m2)

Đáp số: 54m2.

Bài 4:

Phương pháp giải:

- Để số bị chia bé nhất thì số chia phải là số bé nhất có thể được.

- Xác định số bị chia bé nhất là số hơn số dư 1 đơn vị. Có thương là 875 và số dư là 23, ta sẽ tìm được số bị chia bé nhất.

Cách giải:

Để số bị chia bé nhất thì số chia phải là số bé nhất có thể được.

Số chia bé nhất là số chia chỉ hơn số dư 1 đơn vị. 

Số chia của phép chia đó là:

          23 + 1 = 24

Số bị chia của phép chia đó là:

         875 × 24 + 23 = 21023

                                 Đáp số: 21023.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.