Bài 9. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Bình chọn:
4.5 trên 57 phiếu
Hãy phân tích hình 9.1 để thấy rõ mối quan hệ giữa quang hợp và nồng độ CO2 và cho biết điểm bù và điểm bão hòa CO2 là gì?

Hãy phân tích hình 9.1 để thấy rõ mối quan hệ giữa quang hợp và nồng độ CO2 và cho biết điểm bù và điểm bão hòa CO2 là gì?

Xem lời giải

Hãy dựa vào hình 9.2 để phân tích mối quan hệ giữa quang hợp với ánh sáng và cho biết điểm bù và điểm bão hòa ánh sáng là gì?

Hãy dựa vào hình 9.2 để phân tích mối quan hệ giữa quang hợp với ánh sáng và cho biết điểm bù và điểm bão hòa ánh sáng là gì?

Xem lời giải

Câu 1 trang 42 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 42 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 42 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 42 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 42 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 42 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 42 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 42 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 42 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 42 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 6 trang 42 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 42 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải