Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản

Bình chọn:
4.6 trên 52 phiếu
Quan sát sơ đồ điều hòa tạo trứng, hãy giải thích tại sao sự điều hòa tạo trứng được thực hiện theo cơ chế liên hệ ngược?

Quan sát sơ đồ điều hòa tạo trứng, hãy giải thích tại sao sự điều hòa tạo trứng được thực hiện theo cơ chế liên hệ ngược?

Xem lời giải

Dựa vào sơ đồ điều hòa sinh trứng, để tránh thụ thai có thể có biện pháp nào?

Dựa vào sơ đồ điều hòa sinh trứng, để tránh thụ thai có thể có biện pháp nào?

Xem lời giải

Quan sát sơ đồ điều hòa sinh tinh giải thích tại sao sự điều hòa sinh tinh được thực hiện theo cơ chế liên hệ ngược.

Quan sát sơ đồ điều hòa sinh tinh giải thích tại sao sự điều hòa sinh tinh được thực hiện theo cơ chế liên hệ ngược.

Xem lời giải

Nghiên cứu những thí nghiệm dưới đây vào rút ra nhận xét về sự sinh sản của động vật phụ thuộc vào những nhân tố nào của môi trường.

Nghiên cứu những thí nghiệm dưới đây vào rút ra nhận xét về sự sinh sản của động vật phụ thuộc vào những nhân tố nào của môi trường.

Xem lời giải

Câu 1 trang 181 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 181 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 181 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 181 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 181 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 181 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 181 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 181 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 181 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 181 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải