Bài 23. Hướng động

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Quan sát hình 23.1, hãy nêu hiện tượng ở rễ và ở chồi khi để lệch hướng bình thường.

Quan sát hình 23.1, hãy nêu hiện tượng ở rễ và ở chồi khi để lệch hướng bình thường.

Xem lời giải

Quan sát các thí nghiệm ở hình 23.2, nêu hiện tượng của thí nghiệm.

Quan sát các thí nghiệm ở hình 23.2, nêu hiện tượng của thí nghiệm.

Xem lời giải

Quan sát hình 23.3, nêu hiện tượng của rễ đối với sự có mặt của nước.

Quan sát hình 23.3, nêu hiện tượng của rễ đối với sự có mặt của nước.

Xem lời giải

So sánh sự khác nhau giữa hai chậu cây trồng trong đất (hình 23.4)

So sánh sự khác nhau giữa hai chậu cây trồng trong đất (hình 23.4)

Xem lời giải

Câu 1 trang 94 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 94 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 94 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 94 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 94 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 94 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 94 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 94 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 94 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 94 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Các chương, bài khác