B. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

Bình chọn:
4.5 trên 56 phiếu
Câu 1 trang 143 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 1 trang 143 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 143 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 143 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 2 trang 143 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 143 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 143 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 3 trang 143 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 143 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 4 trang 143 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 4 trang 143 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 143 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 1 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 1 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 2 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 3 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 4 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 4 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 5 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 5 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 6 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 6 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 7 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 7 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Chu kì kinh nguyệt được điều hòa bởi những hoocmôn nào? Dựa vào sơ đồ hình 38.2 hãy chỉ ra những ngày nào trong chu kì kinh nguyệt, là có thể thụ thai?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 152 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 1 trang 152 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 152 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 152 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 2 trang 152 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 152 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 152 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 3 trang 152 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 152 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 4 trang 152 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 4 trang 152 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 152 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài