Bài 6. Biến ngẫu nhiên rời rạc

Bình chọn:
4.7 trên 65 phiếu
Câu 43 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 43 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Một cuộc điều tra được tiến hành như sau : Chọn ngẫu nhiên một bạn học sinh trên đường và hỏi xem gia đình bạn đó có bao nhiêu người. Gọi X là số người trong gia đình bạn học sinh đó. Hỏi X có phải là biến ngẫu nhiên rời rạc không ? Vì sao ?

Xem chi tiết
Câu 44 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 44 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chọn ngẫu nhiên một gia đình trong số các gia đình có ba con. Gọi X là số con trai trong gia đình đó. Hãy lập bảng phân bố xác suất của X (giả thiết là xác suất sinh con trai là 0,5).

Xem chi tiết
Câu 45 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 45 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Số ca cấp cứu ở một bệnh viện vào tối thứ bảy là một biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất như sau :

Xem chi tiết
Câu 46 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 46 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Số cuộc điện thoại gọi đến một tổng đài trong khoảng thời gian 1 phút vào buổi trưa (từ 12 giờ đến 13 giờ) là một biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất sau :

Xem chi tiết
Câu 47 trang 91 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 47 trang 91 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tính kỳ vọng, phương sai và độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên rời rạc X trong bài tập 44 (tính chính xác đến hàng phần trăm).

Xem chi tiết
Câu 48 trang 91 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 48 trang 91 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tính kỳ vọng, phương sai và độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên rời rạc X trong bài tập 45 (tính chính xác đến hàng phần trăm).

Xem chi tiết
Câu 49 trang 91 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 49 trang 91 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tính kỳ vọng, phương sai và độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên rời rạc X trong bài tập 46 (tính chính xác đến hàng phần trăm).

Xem chi tiết
Câu 50 trang 92 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 50 trang 92 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chọn ngẫu nhiên 3 đứa trẻ từ một nhóm trẻ gồm 6 trai và 4 gái. Gọi X là số bé gái trong số 3 đứa trẻ được chọn. Lập bảng phân bố xác suất của X.

Xem chi tiết
Câu 51 trang 92 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 51 trang 92 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Số đơn đặt hàng đến trong một ngày ở một công ty vận tải là một biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất như sau :

Xem chi tiết
Câu 52 trang 92 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 52 trang 92 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất như sau :

Xem chi tiết
Câu 53 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 53 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất như sau :

Xem chi tiết
Câu 54 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 54 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất như sau :

Xem chi tiết


Gửi bài