3. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100. ĐO ĐỘ DÀI. GIẢI BÀI TOÁN

Bình chọn:
4.8 trên 116 phiếu
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 124 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 124 SGK Toán 1.Bài 1: Điền số từ 1 đến 20 vào ô trống.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 4 trang 125 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 125 SGK Toán 1. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 127 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 127 SGK Toán 1. Bài 1: Viết theo mẫu,Bài 2: Số tròn chục ?, Bài 3: So sánh.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 128 sgk toán

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 128 SGK Toán 1. Bài 1: Nối (theo mẫu), Bài 2: Viết (theo mẫu), Bài 3: a) Khoanh vào số bé nhất: 70, 40, 20, 50, 30, Bài 4: a) Viết số thứ tự từ bé đến lớn.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 129 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 129 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính nhẩm, Bài 3: Thùng thứ nhất đựng 20 gói bánh.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 130 sgk

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 130 SGK Toán 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính, Bài 2: Tính nhẩm, Bài 3: Lan hái được 20 bông hoa, Bài 4: Nối (theo mẫu).

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 131 sgk toán

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 131 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính nhẩm, Bài 3: An có 3 cái kẹo, chị cho AN thêm 10 cái nữa, Bài 4: So sánh.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 132

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 132 SGK Toán 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính, Bài 2: Số ?, Bài 3: Đúng ghi đ, sai ghi s, Bài 4: Nhà Lan có 20 cái bát, mẹ mua thêm 1 chục cái bát nữa, Bài 5: So sánh.

Xem lời giải

Bài 1, bài 3, bài 4 trang 133, 134 sgk

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 133, 134 SGK Toán 1. Bài 1: Đúng ghi đ, sai ghi s.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 135 sgk

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 135 SGK Toán 1. Bài 1: Viết (theo mẫu), Bài 2:a) Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn, Bài 3:a) Đặt tính rồi tính, Bài 4: Lớp 1A vẽ được 20 bức tranh.

Xem lời giải

Bài 2, bài 3, bài 4 trang 137 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 136, 137 SGK Toán 1. Bài 2: Viết số,Bài 3: Viết số,Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống rồi đọc các số đó:

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 4 trang 139 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 138, 139 SGK Toán 1. Bài 1: Viết số,Bài 2: Viết số,Bài 4: Đúng ghi đ, sai ghi s.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 140, 141 sgk

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 140, 141 SGK Toán 1. Bài 1: Viết số, Bài 2: Viết các số thích hợp vào ô trống rồi đọc các số đó, Bài 3: Viết (theo mẫu), Bài 4: Trong hình vẽ có bao nhiêu cái bát ?

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 142, 143 sgk

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 142, 143 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Khoanh vào số lớn nhất, Bài 3: Khoanh vào số bé nhất, Bài 4: Viết các số 72, 38, 64.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 144 sgk

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 144 SGK Toán 1. Bài 1: Viết số,Bài 2: Viết (theo mẫu),Bài 3: So sánh,Bài 4: Viết (theo mẫu).

Xem lời giải

Bài 1, bài 3 trang 145 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 145 SGK Toán 1. Bài 1: Số liền sau của 97 là...

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 146 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 146 SGK Toán 1. Bài 1: Viết số...

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 147

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 147 SGK Toán 1. Bài 1: Viết các số, Bài 2: Đọc mỗi số sau: 35, 41, 64, 85, 69, 70, Bài 3: So sánh, Bài 4: Có 10 cây cam và 8 cây chanh. Hỏi có tất cả bao nhiêu cây ? Bài 5: Viết số lớn nhất có hai chữ số.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 148, 149 sgk toán

Giải bài 1, 2, 3 trang 148, 149 SGK Toán 1. Bài 1: Có 8 con chim đậu trên cây, Bài 2: An có 8 quả bóng, An thả 3 quả bóng đi. Hỏi An còn lại mấy quả bóng ?Bài 3: Đàn vịt có 8 con, 5 con ở dưới ao. Hỏi trên bờ có mấy con vịt ?

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 150 SGK Toán 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 150 SGK Toán 1. Bài 1: Cửa hàng có 15 búp bê, đã bán đi 2 búp bê. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu búp bê?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất