1. CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN VÀ HÌNH TAM GIÁC

Bình chọn:
4.7 trên 103 phiếu
Bài 1, bài 2, bài 4 trang 8 sgk toán 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 8 SGK Toán 1. Bài 1: Tô màu vào hình vuông.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2 trang 10 sgk toán 1

Giải bài 1, 2 trang 10 SGK Toán 1. Tô màu vào hình tam giác.

Xem lời giải

Bài 2 trang 12 sgk toán 1

Giải bài 2 trang 12 SGK Toán 1. Viết số theo mẫu (vào ô trống).

Xem lời giải

Bài 3 trang 12 sgk toán 1

Giải bài 3 trang 12 SGK Toán 1. Viết số hoặc về số chấm tròn thích hợp.

Xem lời giải

Bài 1 trang 13 sgk toán 1

Giải bài 1 trang 13 SGK Toán 1. Viết số thích hợp vào ô trống.

Xem lời giải

Bài 2 trang 13 sgk toán 1

Giải bài 2 trang 13 SGK Toán 1. Điền số vào hình a, b, c, d, e, f.

Xem lời giải

Bài 3 trang 13 SGK Toán 1

Giải bài 3 trang 13 SGK Toán 1. Số?

Xem lời giải

Bài 2 trang 15 SGK Toán 1

Giải bài 2 trang 15 SGK Toán 1. Số?

Xem lời giải

Bài 3 trang 15 sgk toán 1

Giải bài 3 trang 15 SGK Toán 1. Dựa vào hình đã cho, điền số thích hợp vào ô trống.

Xem lời giải

Bài 4 trang 15 sgk toán 1

Giải bài 4 trang 15 SGK Toán 1. Cho các hình dưới đây Nối sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 1 sgk trang 16 toán 1

Giải bài 1 trang 16 SGK Toán 1. Điền số vào ô trống.

Xem lời giải

Bài 2 trang 16 sgk toán lớp 1

Giải bài 2 trang 16 SGK Toán 1. Điền số.

Xem lời giải

Bài 3 trang 16 sgk toán lớp 1

Giải bài 3 trang 16 SGK Toán 1. Điền số vào ô trống.

Xem lời giải

Bài 2, bài 3 sgk trang 17 toán lớp 1

Giải bài 2, 3 trang 17, 18 SGK Toán 1. Bài 2: Viết theo mẫu.

Xem lời giải

Bài 4, bài 5 trang 18 sgk toán lớp 1

Giải bài 4, bài 5 trang 18 SGK Toán 1. Bài 4: Viết dấu < vào ô trống.

Xem lời giải

Bài 2, bài 3 trang 19, 20 sgk toán lớp 1

Giải bài 2, 3 trang 19, 20 SGK Toán 1. Bài 2: Viết (theo mẫu).Bài 3: Viết (theo mẫu):

Xem lời giải

Bài 4, bài 5 trang 20 sgk toán lớp 1

Giải bài 4, 5 trang 20 SGK Toán 1. Bài 4: Viết dấu > vào ô trống. Bài 5: Nối ô trống với số thích hợp theo mẫu:

Xem lời giải

Bài 1, bài 2 trang 21 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2 trang 21 SGK Toán 1. Bài 1: Điền dấu lớn hơn,nhỏ hơn. Bài 2: Viết theo mẫu

Xem lời giải

Bài 3 trang 21 sgk toán lớp 1

Giải bài 3 trang 21 SGK Toán 1. Nối với số thích hợp.

Xem lời giải

Bài 2,3,4 trang 22, 23 sgk toán 1

Giải bài 2, 3, 4 trang 22, 23 SGK Toán 1. Bài 2: Viết (theo mẫu), Bài 3: so sánh,Bài 4: Viết (theo mẫu).

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài