3. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100. ĐO ĐỘ DÀI. GIẢI BÀI TOÁN

Bình chọn:
4.8 trên 116 phiếu
Bài 1, bài 2, bài 3 sgk trang 94 toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 94, 95 SGK Toán 1. Bài 1: Đọc tên các điểm và các đoạn thẳng, Bài 3: Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng ?

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 97 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 96, 97 SGK Toán 1. Bài 1: Đoạn thẳng nào dài hơn, đoạn thẳng nào ngắn hơn ?, Bài 2: Ghi số thích hợp vào mỗi đoạn thẳng (theo mẫu);Bài 3: Tô màu vào băng giấy ngắn nhất.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3 trang 100 SGK Toán 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 100 SGK Toán 1. Bài 1: Vẽ thêm cho đủ 1 chục chấm tròn

Xem lời giải

Bài 1, bài 2 trang 101, 102 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 101, 102 SGK Toán 1. Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống,Bài 2: Vẽ thêm chấm tròn (theo mẫu),

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 bài 4 trang 103, 104 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 103, 104 SGK Toán 1. Bài 1: Viết số,Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống,Bài 3: Nối mỗi tranh với một số thích hợp (theo mẫu).

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 105, 106 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 105, 106 SGK Toán 1. Bài 1: Viết số, Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống, Bài 3: Nối mỗi tranh với một số thích hợp.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 107 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 107 SGK Toán 1. Bài 1: Viết các số từ 10 đến 20, từ 20 đến 10, rồi đọc các số đó, Bài 2: Trả lời câu hỏi,Bài 4: Trả lời câu hỏi.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 108 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 108 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 109 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 109 SGK Toán 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính, Bài 2: Tính nhẩm, Bài 3: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 110 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 110 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 111 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 111 SGK Toán 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính, Bài 2: Tính nhẩm, Bài 3: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 112 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 112 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính nhẩm, Bài 3: Viết phép tính thích hợp.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 113

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 113 SGK Toán 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính, Bài 2: Tính nhẩm, Bài 3: Tính,Bài 4: so sánh,Bài 5: Viết phép tính thích hợp.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 sgk trang 114 toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 114 SGK Toán 1. Bài 1: Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số sau.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 115 sgk

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 115, 116 SGK Toán 1. Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 117, 118 sgk toán

Giải bài 1, 2, 3 trang 117, 118 SGK Toán 1. Bài 1: An có 4 quả bóng, Bình có 3 quả bóng.

Xem lời giải

Bài 2, bài 3 trang 119 sgk toán lớp 1

Giải bài 2, 3, 4 trang 119, 120 SGK Toán 1. Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống rồi đọc số đo.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 121 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 121 SGK Toán 1. Bài 1: Trong vườn có 12 cây chuối.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 122 sgk toán

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 122 SGK Toán 1. Bài 1: An có 4 quả bóng xanh và 5 quả bóng đỏ.

Xem lời giải

Bài 2 trang 123 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 123 SGK Toán 1. Bài 1: Vẽ đoạn thẳng có độ dài.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài