4. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100. ĐO THỜI GIAN

Bình chọn:
4.7 trên 100 phiếu
Lý thuyết về đồng hồ, thời gian Lý thuyết về đồng hồ, thời gian

Đồng hồ, thời gian.

Xem chi tiết
Bài tập về đồng hồ, thời gian Bài tập về đồng hồ, thời gian

Giải bài tập trang 164 SGK Toán 1. Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3 trang 158 sgk toán lớp 1 Bài 1, bài 2, bài 3 trang 158 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 158 SGK Toán 1. Bài 1: a) Tính,Bài 3: Quyển sách của Lan gồm 64 trang.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 154, 155 sgk Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 154, 155 sgk

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 154, 155 SGK Toán 1. Bài 1: Tính,Bài 2: Đặt tính rồi tính,Bài 3: Lớp 1A trồng được 35 cây, Bài 4: Đo độ dài của mỗi đoạn thẳng

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3 trang 156 sgk toán lớp 1 Bài 1, bài 2, bài 3 trang 156 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 156 SGK Toán 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính,Bài 2: Tính nhẩm,Bài 3: Lớp em có 21 bạn gái và 14 bạn trai. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn ?

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 157 sgk toán Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 157 sgk toán

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 157 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Nối (thep mẫu), Bài 4: Lúc đầu con ốc sên bò được 15cm.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3 trang 159 sgk toán lớp 1 Bài 1, bài 2, bài 3 trang 159 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 159 SGK Toán 1. Bài 1: Tính,

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 160 sgk toán Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 160 sgk toán

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 160 SGK Toán 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2 trang 161 sgk toán lớp 1 Bài 1, bài 2 trang 161 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2 trang 161 SGK Toán 1. Bài 1: Trong mỗi tuần lễ,Bài 2: Đọc tờ lịch của ngày hôm nay rồi viết lần lượt tên ngày trong tuần, ngày trong tháng, tên tháng:

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 162 sgk Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 162 sgk

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 162 SGK Toán 1. Bài 1: Tính nhẩm,Bài 2: Đặt tính rồi tính,Bài 3: Hà có 35 que tính, Lan có 43 que tính. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu que tính ?Bài 4: Hà và Lan hái được 68 bông hoa.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 3, bài 4 trang 163 sgk toán lớp 1 Bài 1, bài 3, bài 4 trang 163 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 163 SGK Toán 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính, Bài 3: So sánh, Bài 4: Đúng ghi đ, sai ghi s (theo mẫu).

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4 trang 165, 166 SGK Toán 1 Bài 1, 2, 3, 4 trang 165, 166 SGK Toán 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 165, 166 SGK Toán 1. Bài 1: Viết (theo mẫu).

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3 sgk trang 167 toán lớp 1 Bài 1, bài 2, bài 3 sgk trang 167 toán lớp 1

Giải bài 1, 3 trang 167 SGK Toán 1. Bài 1: Nối đồng hồ với số chỉ giờ đúng,Bài 3: Nối mỗi câu với đồng hồ thích hợp (theo mẫu).

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 4 trang 168 sgk toán Bài 1, bài 2, bài 4 trang 168 sgk toán

Giải bài 1, 2, 4 trang 168 SGK Toán 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính, Bài 2: Tính, Bài 4: Nối đồng hồ với câu thích hợp.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3 trang 169 sgk toán lớp 1 Bài 1, bài 2, bài 3 trang 169 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 169 SGK Toán 1. Bài 1: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn. Bài 2: Một thanh gỗ dài 97cm, bố em cưa bớt đi 2cm. Hỏi thanh gỗ còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 170 sgk toán lớp 1 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 170 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 170 SGK Toán 1. Bài 2: So sánh các số. Bài 3: a) Khoanh vào số lớn nhất. Bài 4: Viết các số 10, 7, 5, 9 theo thứ tự.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3 trang 171 sgk toán lớp 1 Bài 1, bài 2, bài 3 trang 171 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 171 SGK Toán 1. Bài 1: Tính. Bài 2: Tính. Bài 3: Số ?

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3 trang 172 sgk toán lớp 1 Bài 1, bài 2, bài 3 trang 172 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 172 SGK Toán 1. Bài 1: Số ? Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống. Bài 3: Lan gấp được 10 cái thuyền.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 173 sgk Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 173 sgk

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 173 SGK Toán 1. Bài 1: Tính. Bài 2: Tính. Bài 3: Tính. Bài 4: Vừa gà vừa vịt có tất cả 10 con..

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 174 sgk toán lớp 1 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 174 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 174 SGK Toán 1. Bài 1: Viết các số. Bài 3: Viết (theo mẫu). Bài 4: Tính.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài