Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp

Bình chọn:
4.9 trên 93 phiếu
Quan sát biểu đồ (hình 26.1 SGK trang 113), hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta. Quan sát biểu đồ (hình 26.1 SGK trang 113), hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 114 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Dựa vào hình 26.2 (SGK trang 115) hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, hãy trình bày sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp của nước ta. Dựa vào hình 26.2 (SGK trang 115) hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, hãy trình bày sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp của nước ta.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 116 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Chứng minh rằng cơ cấu ngành của Chứng minh rằng cơ cấu ngành của

Giải bài tập bài 1 trang 117 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Tại sao nước ta có sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành? Tại sao nước ta có sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành?

Giải bài tập Bài 2 trang 117 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Chứng minh rằng cơ cấu công nghiệp nước ta có sự phân hóa về mặt lãnh thổ. Tại sao lại có sự phân hóa đó? Chứng minh rằng cơ cấu công nghiệp nước ta có sự phân hóa về mặt lãnh thổ. Tại sao lại có sự phân hóa đó?

Giải bài tập Bài 3 trang 117 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy nêu nhận xét về cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế của nước ta. Hãy nêu nhận xét về cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế của nước ta.

Giải bài tập Bài 4 trang 117 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Dựa vào bản đồ Địa chất - khoáng sản Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) và kiến thức đã học, hãy trình bày về tài nguyên than của nước ta (các loại, trữ lượng, phân bố). Dựa vào bản đồ Địa chất - khoáng sản Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) và kiến thức đã học, hãy trình bày về tài nguyên than của nước ta (các loại, trữ lượng, phân bố).

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 118 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy phân tích những thế mạnh về tự nhiên đối với việc phát triển công nghiệp điện lực của nước ta. Hãy phân tích những thế mạnh về tự nhiên đối với việc phát triển công nghiệp điện lực của nước ta.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 121 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy giải thích vì sao công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay. Hãy giải thích vì sao công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 122 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Dựa vào bảng 27 (SGK trang 123), hãy nêu các nơi phân bố chủ yếu của từng phân ngành và giải thích. Dựa vào bảng 27 (SGK trang 123), hãy nêu các nơi phân bố chủ yếu của từng phân ngành và giải thích.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 124 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Tại sao công nghiệp năng lượng lại là ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta? Tại sao công nghiệp năng lượng lại là ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta?

Giải bài tập Bài 1 trang 124 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy xác định các nhà máy thủy điện Hãy xác định các nhà máy thủy điện

Giải bài tập Bài 2 trang 124 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Phân tích cơ cấu ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm (cơ sở nguyên liệu, tình hình sản xuất và phân bố). Phân tích cơ cấu ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm (cơ sở nguyên liệu, tình hình sản xuất và phân bố).

Giải bài tập Bài 3 trang 124 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Dựa vào sơ đồ (SGK trang 125), hãy phân tích các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Dựa vào sơ đồ (SGK trang 125), hãy phân tích các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 125 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Căn cứ vào kiến thức đã học ở lớp 10, hãy nêu các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Căn cứ vào kiến thức đã học ở lớp 10, hãy nêu các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 126 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10, hãy nêu những đặc điểm chính của điểm công nghiệp Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10, hãy nêu những đặc điểm chính của điểm công nghiệp

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 126 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy xác định một số điểm công nghiệp trên hình 26.2 (SGK trang 115) hoặc Atlat Địa lí Việt Nam Hãy xác định một số điểm công nghiệp trên hình 26.2 (SGK trang 115) hoặc Atlat Địa lí Việt Nam

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 126 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Tại sao các khu công nghiệp tập trung lại phân bố chủ yếu ở Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải miền Trung? Tại sao các khu công nghiệp tập trung lại phân bố chủ yếu ở Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải miền Trung?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 4 trang 126 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy trình bày những đặc điểm chính của trung tâm công nghiệp. Hãy trình bày những đặc điểm chính của trung tâm công nghiệp.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 127 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Quan sát hình 26.2 (SGK trang 115) hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, hãy xác định các trung tâm công nghiệp rất lớn và lớn, nêu cơ cấu ngành của mỗi trung tâm. Quan sát hình 26.2 (SGK trang 115) hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, hãy xác định các trung tâm công nghiệp rất lớn và lớn, nêu cơ cấu ngành của mỗi trung tâm.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 127 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất