Bài 27. Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

Bình chọn:
4.8 trên 68 phiếu
Dựa vào bản đồ Địa chất - khoáng sản Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) và kiến thức đã học, hãy trình bày về tài nguyên than của nước ta (các loại, trữ lượng, phân bố). Dựa vào bản đồ Địa chất - khoáng sản Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) và kiến thức đã học, hãy trình bày về tài nguyên than của nước ta (các loại, trữ lượng, phân bố).

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 118 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy phân tích những thế mạnh về tự nhiên đối với việc phát triển công nghiệp điện lực của nước ta. Hãy phân tích những thế mạnh về tự nhiên đối với việc phát triển công nghiệp điện lực của nước ta.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 121 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy giải thích vì sao công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay. Hãy giải thích vì sao công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 122 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Dựa vào bảng 27 (SGK trang 123), hãy nêu các nơi phân bố chủ yếu của từng phân ngành và giải thích. Dựa vào bảng 27 (SGK trang 123), hãy nêu các nơi phân bố chủ yếu của từng phân ngành và giải thích.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 124 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Tại sao công nghiệp năng lượng lại là ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta? Tại sao công nghiệp năng lượng lại là ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta?

Giải bài tập Bài 1 trang 124 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy xác định các nhà máy thủy điện Hãy xác định các nhà máy thủy điện

Giải bài tập Bài 2 trang 124 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Phân tích cơ cấu ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm (cơ sở nguyên liệu, tình hình sản xuất và phân bố). Phân tích cơ cấu ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm (cơ sở nguyên liệu, tình hình sản xuất và phân bố).

Giải bài tập Bài 3 trang 124 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết