Bài 42. Vấn đề phát triển kinh tế an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo

Bình chọn:
4.6 trên 44 phiếu
Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết vùng biển nước ta bao gồm những bộ phận nào? Tại sao kinh tế biển có vai trò ngày càng cao trong nền kinh tế của nước ta? Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết vùng biển nước ta bao gồm những bộ phận nào? Tại sao kinh tế biển có vai trò ngày càng cao trong nền kinh tế của nước ta?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 190 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy kể tên các ngư trường trọng điểm Hãy kể tên các ngư trường trọng điểm

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 191 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy xác định trên bản đồ Công nghiệp chung (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) 4 mỏ dầu thuộc vùng trũng Cửu Long. Hãy xác định trên bản đồ Công nghiệp chung (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) 4 mỏ dầu thuộc vùng trũng Cửu Long.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 191 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy xác định trên bản đồ các đảo và quần đảo đã nêu ở trên Hãy xác định trên bản đồ các đảo và quần đảo đã nêu ở trên

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 191 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy xác định trên bản đồ các huyện đảo trên Hãy xác định trên bản đồ các huyện đảo trên

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 192 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Tại sao nói: Sự phát triển kinh tế - xã hội ở các huyện đảo có ý nghĩa chiến lược hết sức to lớn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của nước ta hiện tại cũng như trong tương lai? Tại sao nói: Sự phát triển kinh tế - xã hội ở các huyện đảo có ý nghĩa chiến lược hết sức to lớn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của nước ta hiện tại cũng như trong tương lai?

Giải bài tập Bài 1 trang 194 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Dựa vào kiến thức đã học, hãy xác định một số tỉnh, thành phố ở nước ta đang phát triển mạnh kinh tế biển Dựa vào kiến thức đã học, hãy xác định một số tỉnh, thành phố ở nước ta đang phát triển mạnh kinh tế biển

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 194 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Tại sao việc giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, lại có ý nghĩa rất lớn? Tại sao việc giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, lại có ý nghĩa rất lớn?

Giải bài tập Bài 2 trang 194 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy chọn và phân tích một khía cạnh của việc khai thác tổng hợp các tài nguyên biển mà em cho là tiêu biểu. Hãy chọn và phân tích một khía cạnh của việc khai thác tổng hợp các tài nguyên biển mà em cho là tiêu biểu.

Giải bài tập Bài 3 trang 194 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết