Bài 32. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bình chọn:
4.7 trên 46 phiếu
Khái quát chung Khái quát chung

Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ gồm các tỉnh.

Xem chi tiết
Hãy chứng minh nhận định: Trung du và miền núi Bắc Bộ có vị trí địa lí đặc biệt, lại có mạng lưới giao thông vận tải đang được đầu tư, nâng cấp, nên ngày càng thuận lợi cho việc giao lưu với các vùng khác trong nước và xây dựng nền kinh tế mở Hãy chứng minh nhận định: Trung du và miền núi Bắc Bộ có vị trí địa lí đặc biệt, lại có mạng lưới giao thông vận tải đang được đầu tư, nâng cấp, nên ngày càng thuận lợi cho việc giao lưu với các vùng khác trong nước và xây dựng nền kinh tế mở

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 145 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Dựa vào bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam), hãy kể tên các loại khoáng sản chủ yếu và tên các mỏ chính từ Trung du và miền núi Bắc Bộ (có thể lập thành bảng). Dựa vào bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam), hãy kể tên các loại khoáng sản chủ yếu và tên các mỏ chính từ Trung du và miền núi Bắc Bộ (có thể lập thành bảng).

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 146 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Tại sao nói việc phát huy thế mạnh của Trung du và miền núi Bắc Bộ có ý nghĩa kinh tế lớn và ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc? Tại sao nói việc phát huy thế mạnh của Trung du và miền núi Bắc Bộ có ý nghĩa kinh tế lớn và ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc?

Giải bài tập Bài 1 trang 149 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy phân tích khả năng và hiện trạng phát triển cây công nghiệp và cây đặc sản trong vùng. Hãy phân tích khả năng và hiện trạng phát triển cây công nghiệp và cây đặc sản trong vùng.

Giải bài tập Bài 2 trang 149 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy xác định trên bản đồ các mỏ lớn trong vùng và phân tích những thuận lợi và khó khăn trong việc khai thác thế mạnh về tài nguyên khoáng sản của vùng. Hãy xác định trên bản đồ các mỏ lớn trong vùng và phân tích những thuận lợi và khó khăn trong việc khai thác thế mạnh về tài nguyên khoáng sản của vùng.

Giải bài tập Bài 4 trang 149 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy xác định trên bản đồ các trung tâm công nghiệp quan trọng cùa vùng. Hãy xác định trên bản đồ các trung tâm công nghiệp quan trọng cùa vùng.

Giải bài tập Bài 5 trang 149 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết