Bài 24. Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

Bình chọn:
4.6 trên 81 phiếu
Nhờ các điều kiện thuận lợi nào mà Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng nuôi cá và nuôi tôm lớn nhất nước ta? Nhờ các điều kiện thuận lợi nào mà Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng nuôi cá và nuôi tôm lớn nhất nước ta?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 103 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy tìm các ví dụ để làm sáng tỏ ý Hãy tìm các ví dụ để làm sáng tỏ ý

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 104 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Dựa vào bài 14 (SGK trang 58), hãy nêu các con số chứng minh tài nguyên rừng nước ta bị suy giảm nhiều và đã được phục hồi một phần Dựa vào bài 14 (SGK trang 58), hãy nêu các con số chứng minh tài nguyên rừng nước ta bị suy giảm nhiều và đã được phục hồi một phần

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 104 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy nêu những nguyên nhân dẫn Hãy nêu những nguyên nhân dẫn

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 104 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy lập bảng tóm tắt những điều kiện thuận lợi, khó khăn đối với sự phát triển của hoạt động khai thác thủy sản ở nước ta theo mẫu Hãy lập bảng tóm tắt những điều kiện thuận lợi, khó khăn đối với sự phát triển của hoạt động khai thác thủy sản ở nước ta theo mẫu

Giải bài tập Bài 1 trang 105 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Dựa vào bảng số liệu 24.2 và tìm thêm tài liệu tham khảo, để so sánh nghề nuôi tôm, nuôi cá ở Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng. Dựa vào bảng số liệu 24.2 và tìm thêm tài liệu tham khảo, để so sánh nghề nuôi tôm, nuôi cá ở Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng.

Giải bài tập Bài 2 trang 105 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy nêu hiện trạng phát triển trồng rừng và các vấn đề phát triển vốn rừng ở nước ta hiện nay. Hãy nêu hiện trạng phát triển trồng rừng và các vấn đề phát triển vốn rừng ở nước ta hiện nay.

Giải bài tập Bài 3 trang 105 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết