Bài 41. Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

Bình chọn:
4.6 trên 97 phiếu
Hãy kể tên 13 tỉnh, thành phố (tương đương cấp tỉnh) ở Đồng bằng sông Cửu Long. Hãy kể tên 13 tỉnh, thành phố (tương đương cấp tỉnh) ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 185 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Tài nguyên đất ở Đồng bằng sông Cửu Long có thuận lợi và khó khăn như thế nào đối với việc phát triển nông nghiệp? Tài nguyên đất ở Đồng bằng sông Cửu Long có thuận lợi và khó khăn như thế nào đối với việc phát triển nông nghiệp?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 186 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất cả nước? Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất cả nước?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 187 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Dựa vào hình 41.3 (SGK trang 188), hãy so sánh cơ cấu sử dụng đất giữa Đồng bằng sông Cửu Long với Đồng bằng sông Hồng. Dựa vào hình 41.3 (SGK trang 188), hãy so sánh cơ cấu sử dụng đất giữa Đồng bằng sông Cửu Long với Đồng bằng sông Hồng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 188 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Tại sao phải đặt vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long? Tại sao phải đặt vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long?

Giải bài tập Bài 1 trang 189 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Phân tích các thế mạnh và hạn chế về mặt tự nhiên và ảnh hưởng của nó đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long. Phân tích các thế mạnh và hạn chế về mặt tự nhiên và ảnh hưởng của nó đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Giải bài tập Bài 2 trang 189 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long, cần phải giải quyết những vấn đề chủ yếu nào? Tại sao? Để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long, cần phải giải quyết những vấn đề chủ yếu nào? Tại sao?

Giải bài tập Bài 3 trang 189 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết