CHƯƠNG III: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 1 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đường tròn (O) đường kính AB và cung AC có số đo nhỏ hơn 90o. Vẽ dây CD vuông góc

Xem chi tiết
Bài 2 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 2 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Vẽ hai dây cung AB, AD của đường tròn (O ; R)

Xem chi tiết
Bài 3 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 3 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O). Trên cung nhỏ AC lấy một điểm D. Trên dây

Xem chi tiết
Bài 4 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 4 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC. Hãy trình bày cách xác định vị trí của điểm M trong tam giác ABC sao cho

Xem chi tiết
Bài 5 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 5 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác đều ABC. Trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa đỉnh A, lấy điểm D sao cho DB

Xem chi tiết
Bài 6 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 6 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hình bình hành ABCD. Đường tròn đi qua ba đỉnh A, B, C cắt đường thẳng CD tại P khác

Xem chi tiết
Bài 7 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 7 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đường tròn (O) đường kính AB. Lấy điểm M trên đoạn AO, vẽ dây CD vuông góc với AB

Xem chi tiết
Bài 8 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 8 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hình chữ nhật ABCD với AB

Xem chi tiết
Bài 9 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 9 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy tính diện tích hình vành khăn tạo bởi đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp tam giác đều ABC cạnh 12 cm.

Xem chi tiết
Bài 10 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 10 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Từ một điểm M nằm ngoài đường tròn (O ; R) vẽ hai tiếp tuyến tiếp xúc với đường tròn A, B. Biết OM = 2R.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 141 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 1 trang 141 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O). Kẻ các đường kính AA’, BB’, CC’. Tính số đo:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 141 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 2 trang 141 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trên đường tròn (O ; R) lấy ba điểm A, B, C sao cho dây cung

Xem chi tiết
Bài 3 trang 141 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 3 trang 141 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trên đường tròn (O ; R) cho hai điểm A, B. Hãy tính số đo các cung nhỏ và cung AB trong các trường hợp sau:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 5 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC, trên tia đối của tia AB lấy một điểm D sao cho AD = AC. Dựng đường tròn tâm O ngoại

Xem chi tiết
Bài 6 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 6 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đường tròn (O) đường kính AB và điểm C tùy ý trên đường tròn (O). Gọi M là giao điểm ba đường phân

Xem chi tiết
Bài 7 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 7 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho nửa đường tròn đường kính AB = 2R. Gọi M là một điểm thuộc nửa đường tròn và H là hình chiếu của M

Xem chi tiết
Bài 8 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 8 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn tâm O và một điểm D di động trên cung AC. Gọi E là giao điểm

Xem chi tiết
Bài 11 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 11 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho điểm P ở ngoài đường tròn (O).

Xem chi tiết
Bài 12 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 12 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại B và C. Tiếp tuyến tại C của đường tròn (O) cắt đường tròn (O’) tại

Xem chi tiết
Bài 13 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 13 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Một đường thẳng tiếp xúc với đường tròn (O) tại C và tiếp

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài