Bài tập - Chủ đề 3: Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 1 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác vuông PQR với các cạnh góc vuông PQ = 10 cm, PR = 16 cm. Hãy giải tam giác vuông PQR.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 2 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A

Xem chi tiết
Bài 3 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 3 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác LMN vuông tại L có

Xem chi tiết
Bài 4 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 4 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Giải tam giác ABC vuông tại A, biết rằng :

Xem chi tiết
Bài 5 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 5 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Giải tam giác ABC vuông tại A, biết rằng

Xem chi tiết
Bài 6 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 6 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Giải tam giác OMN vuông tại O, biết rằng

Xem chi tiết
Bài 7 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 7 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC, trong đó

Xem chi tiết
Bài 8 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 8 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Vẽ đường cao AH (H thuộc cạnh BC).

Xem chi tiết
Bài 9 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 9 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một cột đèn cao 8 m. Tính góc tạo bởi tia nắng mặt trời và mặt đất lúc nó có bóng trên mặt đất dài 5 m.

Xem chi tiết
Bài 10 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 10 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một cái thang dài 4 m đang dựa vào tường, chân thang cách chân tường 2 m. Tính góc tạo bởi

Xem chi tiết


Gửi bài