Chủ đề 2: Biến đổi căn thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Thử tài bạn 1 trang 22 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Thử tài bạn 1 trang 22 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Đưa thừa số ra ngoài dấu căn :

Xem chi tiết
Hoạt động 1 trang 22 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Hoạt động 1 trang 22 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Điền vào chỗ chấm (…) :

Xem chi tiết
Hoạt động 2 trang 22 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Hoạt động 2 trang 22 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Điền vào chỗ chấm (…) để rút gọn biểu thức :

Xem chi tiết
Bạn nào đúng 1 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bạn nào đúng 1 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Theo em, bạn nào đúng ?

Xem chi tiết
Thử tài bạn 2 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Thử tài bạn 2 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Rút gọn biểu thức :

Xem chi tiết
Hoạt động 3 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Hoạt động 3 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Hãy điền vào chỗ chấm (…) :

Xem chi tiết
Thử tài bạn 3 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Thử tài bạn 3 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Đưa thừa số ra ngoài dấu căn :

Xem chi tiết
Thử tài bạn 4 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Thử tài bạn 4 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Đưa thừa số và trong dấu căn :

Xem chi tiết
Hoạt động 4 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Hoạt động 4 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập So sánh

Xem chi tiết
Hoạt động 5 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Hoạt động 5 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập a) Dùng máy tính bỏ túi để tính

Xem chi tiết
Thử tài bạn 5 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Thử tài bạn 5 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập So sánh

Xem chi tiết
Hoạt động 6 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Hoạt động 6 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập a) Dùng máy tính bỏ túi để tính và so sánh

Xem chi tiết
Thử tài bạn 6 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Thử tài bạn 6 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Khử mẫu của biểu thức lấy căn :

Xem chi tiết
Hoạt động 7 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Hoạt động 7 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Điền số thích hợp vào chỗ chấm (…) :

Xem chi tiết
Thử tài bạn 7 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Thử tài bạn 7 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Trục căn thức ở mẫu :

Xem chi tiết
Thử tài bạn 8 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Thử tài bạn 8 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Rút gọn :

Xem chi tiết
Bài 1 trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 1 trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Đưa thừa số ra ngoài dấu căn :

Xem chi tiết
Bài 2 trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 2 trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Rút gọn biểu thức :

Xem chi tiết
Bài 3 trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 3 trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Đưa thừa số vào trong dấu căn :

Xem chi tiết
Bài 4 trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 4 trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập a) Tính chu vi của các tam giác trong hình dưới đây :

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài