Bài tập - Chủ đề 2 : Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Bình chọn:
4.5 trên 32 phiếu
Bài 1 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 1 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A. Tìm các tỉ số lượng giác của góc B trong các trường hợp sau :

Xem chi tiết
Bài 2 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 2 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho biết

Xem chi tiết
Bài 3 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 3 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho biết

Xem chi tiết
Bài 4 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 4 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho biết

Xem chi tiết
Bài 5 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 5 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tính cotx, sinx, cosx.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 6 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Dùng máy tính cầm tay tìm tỉ số lượng giác của các góc sau :

Xem chi tiết
Bài 7 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 7 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tính góc x xác định bởi :

Xem chi tiết
Bài 8 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 8 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 10 cm, AC = 15 cm.

Xem chi tiết
Bài 9 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 9 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho nửa đường tròn (O) có đường kính AB = 2R. Vẽ bán kính OC vuông góc với AB, gọi M là

Xem chi tiết
Bài 10 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 10 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Vẽ một tam giác vuông có một góc bằng

Xem chi tiết
Bài 11 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 11 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại C, cho biết AC = 18 cm và BC = 24 cm. Tính các tỉ số lượng giác

Xem chi tiết
Bài 12 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 12 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Hãy viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác

Xem chi tiết
Bài 13 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 13 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Vẽ góc nhọn x trong mỗi trường hợp sau đây :

Xem chi tiết
Bài 14 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 14 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác vuông có một góc bằng

Xem chi tiết
Bài 15 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 15 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC, vẽ đường cao AH ( H thuộc cạnh BC ).

Xem chi tiết


Gửi bài