Chủ đề 4: Hàm số bậc hai

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Thử tài bạn 1 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Thử tài bạn 1 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Xác định hệ số a của các hàm số sau

Xem chi tiết
Hoạt động 1 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Hoạt động 1 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hình trên là mẫu của một số loại gạch lát nền hình vuông với nhiều kích cỡ khác nhau.

Xem chi tiết
Hoạt động 2 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Hoạt động 2 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Xét hai hàm số

Xem chi tiết
Thử tài bạn 2 trang 34 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Thử tài bạn 2 trang 34 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Em hãy nhận xét về sự tăng, giảm của hàm số

Xem chi tiết
Hoạt động 3 trang 34 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Hoạt động 3 trang 34 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Đối với hàm số

Xem chi tiết
Hoạt động 4 trang 34 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Hoạt động 4 trang 34 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Dựa vào bảng giá trị ở Hoạt động 2, hãy đánh dấu x vào ô giá trị tương ứng của y cho mỗi hàm số mà em chọn.

Xem chi tiết
Thử tài bạn 3 trang 35 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Thử tài bạn 3 trang 35 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hai hàm số

Xem chi tiết
Hoạt động 5 trang 35 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Hoạt động 5 trang 35 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Căn cứ vào bảng giá trị trên, hãy điền tọa độ tương ứng cho các điểm A(1;…), B(2;…), O(0; 0),

Xem chi tiết
Hoạt động 6 trang 35 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Hoạt động 6 trang 35 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Nhận xét một vài đặc điểm về đồ thị hàm số

Xem chi tiết
Thử tài bạn 4 trang 36 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Thử tài bạn 4 trang 36 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Lập bảng giá trị rồi vẽ đồ thị của các hàm số

Xem chi tiết
Hoạt động 7 trang 36 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Hoạt động 7 trang 36 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Xét hàm số

Xem chi tiết
Hoạt động 8 trang 36 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Hoạt động 8 trang 36 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Với các cặp tọa độ vừa tìm được trong Hoạt động 7. Hãy xác định các điểm

Xem chi tiết
Hoạt động 9 trang 36 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Hoạt động 9 trang 36 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Điền vào chỗ chấm:

Xem chi tiết
Bài 1 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 1 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hàm số

Xem chi tiết
Bài 2 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 2 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Động năng (tính bằng Jun) của một quả bưởi rơi được tính bằng công thức

Xem chi tiết
Bài 3 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 3 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Vẽ đồ thị hàm số:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 4 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hàm số

Xem chi tiết
Bài 5 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 5 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trên mặt phẳng tọa độ cho parabol

Xem chi tiết
Bài 6 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 6 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hàm số

Xem chi tiết
Bài 7 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 7 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Vẽ đồ thị của các hàm số

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài