Bài 9. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

Bình chọn:
3.8 trên 209 phiếu
Phương pháp giải bài tập về sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố hóa học

Phương pháp giải bài tập về sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố hóa học đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Lý thuyết Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn.

Tính chất của các nguyên tử cũng như

Xem chi tiết

Bài 1 trang 47 sgk hóa học 10

Giải bài 1 trang 47 SGK Hóa học 10. Trong một chu kì, bán kính nguyên tử các nguyên tố

Xem lời giải

Bài 2 trang 47 sgk hóa học 10

Giải bài 2 trang 47 SGK Hóa học 10. Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử của các nguyên tố:

Xem lời giải

Bài 3 trang 47 sgk hóa học 10

Giải bài 3 trang 47 SGK Hóa học 10. Những tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 47 sgk hóa học 10

Giải bài 4 trang 47 SGK Hóa học 10. Các nguyên tố halogen được sắp xếp

Xem lời giải

Bài 5 trang 48 sgk hóa học 10

Giải bài 5 trang 48 SGK Hóa học 10. Các nguyên tố của chu kì 2

Xem lời giải

Bài 6 trang 48 sgk hóa học 10

Giải bài 6 trang 48 SGK Hóa học 10. Oxit cao nhất của 1

Xem lời giải

Bài 7 trang 48 sgk hóa học 10

Giải bài 7 trang 48 SGK Hóa học 10. Theo quy luật biến đổi tính chất đơn chất

Xem lời giải

Bài 8 trang 48 sgk hóa học 10

Giải bài 8 trang 48 SGK Hóa học 10. Viết cấu hình electron của nguyên tử magie

Xem lời giải

Bài 9 trang 48 sgk hóa học 10

Giải bài 9 trang 48 SGK Hóa học 10. Viết cấu hình electron của nguyên tử lưu huỳnh S

Xem lời giải

Bài 10 trang 48 sgk hóa học 10

Giải bài 10 trang 48 SGK Hóa học 10. Độ âm điện của một nguyên tử là gì ?

Xem lời giải

Bài 11 trang 48 sgk hóa học 10

Giải bài 11 trang 48 SGK Hóa học 10. Nguyên tử nào trong bảng tuần hoàn có giá trị độ âm điện lớn nhất ? Tại sao ?

Xem lời giải

Bài 12 trang 48 sgk hóa học 10

Giải bài 12 trang 48 SGK Hóa học 10. Cho hai dãy chất sau:

Xem lời giải