Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử

Bình chọn:
4.5 trên 156 phiếu
Phương pháp giải một số bài toán áp dụng định luật bảo toàn electron

Cách giải một số bài toán theo phương pháp bảo toàn electron.

Xem chi tiết

Lý thuyết luyện tập: phản ứng oxi hoá - khử

a) Sự oxi hoá là sự nhường electron, là sự tăng số oxi hoá.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 88 sgk hoá học 10

Giải bài 1 trang 88 SGK Hóa học 10. Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn không là loại phản ứng oxi hoá - khử ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 89 sgk hoá học 10

Giải bài 2 trang 89 SGK Hóa học 10. Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hoá - khử ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 89 sgk hoá học 10

Giải bài 3 trang 89 SGK Hóa học 10. Cho phản ứng

Xem lời giải

Bài 4 trang 89 sgk hoá học 10

Câu nào đúng, câu nào sai trong các câu sau đây :

Xem lời giải

Bài 5 trang 89 sgk hoá học 10

Hãy xác định số oxi hoá của các nguyên tố :

Xem lời giải

Bài 6 trang 89 sgk hoá học 10

Giải bài 6 trang 89 SGK Hóa học 10. Cho biết đã xảy ra sự oxi hoá và sự khử những chất nào trong những phản ứng thế sau :

Xem lời giải

Bài 7 trang 89 sgk hoá học 10

Giải bài 7 trang 89 SGK Hóa học 10. Dựa vào sự thay đổi số oxi hoá, tìm chất oxi hoá và chất khử trong những phản ứng sau :

Xem lời giải

Bài 8 trang 90 sgk hoá học 10

Giải bài 8 trang 90 SGK Hóa học 10. Dựa vào sự thay đổi số oxi hoá, hãy cho biết vai trò các chất tham gia trong các phản ứng oxi hoá - khử sau :

Xem lời giải

Bài 9 trang 90 sgk hoá học 10

Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hoá - khử sau đây bằng phương pháp thăng bằng electron và cho biết chất khử, chất oxi hoá ở mỗi phản ứng :

Xem lời giải

Bài 10 trang 90 sgk hoá học 10

Giải bài 10 trang 90 SGK Hóa học 10. Có thể điều chế

Xem lời giải

Bài 11 trang 90 sgk hoá học 10

Giải bài 11 trang 90 SGK Hóa học 10. Cho những chất sau

Xem lời giải

Bài 12 trang 90 sgk hoá học 10

Giải bài 12 trang 90 SGK Hóa học 10. Hòa tan 1,39g muối

Xem lời giải