Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ

Bình chọn:
4.5 trên 109 phiếu
Luyện tập câu hỏi xác định loại phản ứng hóa học

Xác định các loại phản ứng hóa học

Xem chi tiết

Lý thuyết phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ

I – PHẢN ỨNG CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ OXI HOÁ VÀ PHẢN ỨNG KHÔNG CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ OXI HOÁ

Xem chi tiết

Bài 1 trang 86 sgk hoá học 10

Giải bài 1 trang 86 SGK Hóa học 10. Cho phản ứng

Xem lời giải

Bài 2 trang 86 sgk hoá học 10

Giải bài 2 trang 86 SGK Hóa học 10. Cho phản ứng

Xem lời giải

Bài 3 trang 86 sgk hoá học 10

Giải bài 3 trang 86 SGK Hóa học 10. Cho các phản ứng sau :

Xem lời giải

Bài 4 trang 86 sgk hoá học 10

Giải bài 4 trang 86 SGK Hóa học 10. Dấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxi hoá - khử :

Xem lời giải

Bài 5 trang 87 sgk hoá học 10

Giải bài 5 trang 87 SGK Hóa học 10. Trong những phản ứng sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử ? Giải thích.

Xem lời giải

Bài 6 trang 87 sgk hoá học 10

Giải bài 6 trang 87 SGK Hóa học 10. Lấy ba thí dụ phản ứng hoá hợp thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử và ba thí dụ phản ứng hoá hợp không là loại phản ứng oxi hoá - khử.

Xem lời giải

Bài 7 trang 87 sgk hoá học 10

Giải bài 7 trang 87 SGK Hóa học 10. Lấy 3 thí dụ phản ứng phân hủy là loại phản ứng oxi hoá - khử và ba thí dụ phản ứng phân hủy không là loại phản ứng oxi hoá - khử.

Xem lời giải

Bài 8 trang 87 sgk hoá học 10

Giải bài 8 trang 87 SGK Hóa học 10. Vì sao phản ứng thế luôn luôn là loại phản ứng oxi hoá - khử ?

Xem lời giải

Bài 9 trang 87 sgk hoá học 10

Giải bài 9 trang 87 SGK Hóa học 10. Viết phương trình hoá học của các phản ứng biểu diễn các chuyển đổi sau :

Xem lời giải