Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bình chọn:
4.1 trên 131 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Phương pháp giải bài tập về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học nhanh, ngắn gọn, đầy đủ và dễ hiểu.

Xem chi tiết

Lý thuyết Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Các nguyên tố hóa học được xếp vào bảng tuần hoàn dựa trên các nguyên tắc sau:

Xem chi tiết

Bài 1 trang 35 sgk hóa học 10

Giải bài 1 trang 35 SGK Hoá học 10. Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là:

Xem lời giải

Bài 2 trang 35 sgk hóa học 10

Giải bài 2 trang 35 SGK Hoá học 10. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn là:

Xem lời giải

Bài 3 trang 35 sgk hóa học 10

Giải bài 3 trang 35 SGK Hoá học 10. Số nguyên tố trong chu kì 3 và 5 là:

Xem lời giải

Bài 4 trang 35 sgk hóa học 10

Giải bài 4 trang 35 SGK Hoá học 10. Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc nào ?

Xem lời giải

Bài 5 trang 35 sgk hóa học 10

Giải bài 5 trang 35 SGK Hoá học 10. Tìm câu sai trong các câu sau đây:

Xem lời giải

Bài 6 trang 35 sgk hóa học 10

Giải bài 6 trang 35 SGK Hoá học 10. Hãy cho biết nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố

Xem lời giải

Bài 7 trang 35 sgk hóa học 10

Giải bài 7 trang 35 SGK Hoá học 10. Nhóm nguyên tố là gì ?

Xem lời giải

Bài 8 trang 35 sgk hóa học 10

Hãy cho biết quan hệ giữa số thứ tự

Xem lời giải

Bài 9 trang 35 sgk hóa học 10

Giải bài 9 trang 35 SGK Hoá học 10. Hãy cho biết số electron thuộc lớp ngoài cùng của

Xem lời giải