Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen

Bình chọn:
4 trên 126 phiếu
ài 1 trang 118 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 1 trang 118 SGK Hóa học 10. Dãy nào sau đây được sắp

Xem lời giải

Bài 2 trang 118 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 2 trang 118 SGK Hóa học 10. Đổ dung dịch

Xem lời giải

Bài 3 trang 118 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 3 trang 118 SGK Hóa học 10. Trong các phản ứng hóa học sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 118 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 4 trang 118 SGK Hóa học 10. Chọn câu đúng khi nói về flo, clo, brom,iot:

Xem lời giải

Bài 5 trang 119 sgk Hóa học 10

Giải bài 5 trang 119 SGK Hóa học 10. Một nguyên tố halogen có

Xem lời giải

Bài 6 trang 119 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 6 trang 119 SGK Hóa học 10. Có những chất sau:

Xem lời giải

Bài 7 trang 119 sgk Hóa học lớp 10

Tính khối lượng HCl

Xem lời giải

Bài 8 trang 119 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 8 trang 119 SGK Hóa học 10. Nêu các phản ứng chứng minh

Xem lời giải

Bài 9 trang 119 sgk Hóa học 10

Giải bài 9 trang 119 SGK Hóa học 10. Điều chế flo,

Xem lời giải

Bài 10 trang 119 sgk Hóa học 10

Trong một dung dịch có hòa tan

Xem lời giải

Bài 11 trang 119 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 11 trang 119 SGK Hóa học 10. Cho 300 ml một dung dịch có hòa tan

Xem lời giải

Bài 12 trang 119 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 12 trang 119 SGK Hóa học 10. Cho 69, 6g

Xem lời giải

Bài 13 trang 119 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 13 trang 119 SGK Hóa học 10. Khí oxi có lẫn các tạp

Xem lời giải