Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử

Bình chọn:
4.2 trên 171 phiếu
Phương pháp giải bài tập về hóa trị - số OXH

Phương pháp xác định hóa trị - số OXH đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Lý thuyết phản ứng oxi hoá - khử

I- ĐỊNH NGHĨA PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ VÀ XÁC ĐINH SỐ OXI HOÁ

Xem chi tiết

Bài 1 trang 82 sgk hoá học 10

Giải bài 1 trang 82 SGK Hóa học 10. Cho các phản ứng sau :

Xem lời giải

Bài 2 trang 82 sgk hoá học 10

Giải bài 2 trang 82 SGK Hóa học 10. Cho các phản ứng sau :

Xem lời giải

Bài 3 trang 83 sgk hoá học 10

Giải bài 3 trang 83 SGK Hóa học 10. Trong số các phản ứng sau :

Xem lời giải

Bài 4 trang 83 sgk hoá học 10

Giải bài 4 trang 83 SGK Hóa học 10. Trong phản ứng :

Xem lời giải

Bài 5 trang 83 sgk hoá học 10

Giải bài 5 trang 83 SGK Hóa học 10. Phân biệt chất oxi hoá và sự oxi hoá, chất khử và sự khử. Lấy thí dụ để minh họa.

Xem lời giải

Bài 6 trang 83 sgk hoá học 10

Giải bài 6 trang 83 SGK Hóa học 10. Thế nào là phản ứng oxi hoá - khử ? Lấy ba thí dụ.

Xem lời giải

Bài 7 trang 83 sgk hoá học 10

Giải bài 7 trang 83 SGK Hóa học 10. Lập phương trình phản ứng oxi hoá - khử sau đây theo phương pháp thăng bằng electron :

Xem lời giải

Bài 8 trang 83 sgk hoá học 10

Giải bài 8 trang 83 SGK Hóa học 10. Cần bao nhiêu gam đồng để khử hoàn toàn lượng ion bạc

Xem lời giải