Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 17 SGK Toán 7 Tập 1


Đề bài

Tính:

\(\eqalign{
& {\left( {{{ - 3} \over 4}} \right)^2};{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\left( {{{ - 2} \over 5}} \right)^3};{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\left( { - 0,5} \right)^2};{\kern 1pt} \cr
& {\kern 1pt} {\left( { - 0,5} \right)^3};{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\left( {9,7} \right)^0} \cr} \)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức:

\({x^n} = \underbrace {x \ldots x}_{n\;thừa \;số}\) (\( x ∈\mathbb Q, n ∈\mathbb N, n> 1\))

Nếu \(x = \dfrac{a}{b}\) thì \({x^n} = {\left( {\dfrac{a}{b}} \right)^n} = \dfrac{{{a^n}}}{{{b^n}}}\)

\(x^0=1\) 

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{& {\left( {{{ - 3} \over 4}} \right)^2} = {{{{\left(- 3 \right)}^2}} \over {{4^2}}} = {9 \over {16}}  \cr & {\left( {{{ - 2} \over 5}} \right)^3} = {{{{\left( { - 2} \right)}^3}} \over {{5^3}}} = {{ - 8} \over {125}}  \cr& {\left( { - 0,5} \right)^2} = {\left( {{{ - 1} \over 2}} \right)^2} = {{{{\left( { - 1} \right)}^2}} \over {{2^2}}} = {1 \over 4}  \cr & {\left( { - 0,5} \right)^3} = {\left( {{{ - 1} \over 2}} \right)^3} = {{{{\left( { - 1} \right)}^3}} \over {{2^3}}} = {{ - 1} \over 8}  \cr & {\left( {9,7} \right)^0} = 1 \cr} \)


Bình chọn:
4.4 trên 129 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.