Skills 2 trang 23 Unit 8 Tiếng Anh 7 mới


Viết một đánh giá cho phim yêu thích của em. Sử dụng thông tin trong phần 3, và đánh giá phim trên blog của Nick làm mẫu. Em có thể theo dàn bài viết bên dưới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. Nick and his father are talking about Tomhanks, a Hollywood film star. Listen to their conversation and correct the following statements.

(Nick và bố  đang nói về Tom Hanks, một ngôi sao phim Hollywood. Nghe đoạn đối thoại của họ và sửa những câu sau.) 

1. Tom Hanks is Nick's favourite film star.

(Tom Hanks là ngôi sao điện ảnh yêu thích của Nick.)

2. Tom Hanks is a handsome actor.

(Tom Hanks là nam diễn viên điển trai.)

3. Tom Hanks has won three Oscars.

(Tom Hanks đã chiến thắng 3 giải Oscars.)

Phương pháp giải:

Audio script:

Nick: Who is your favourite film star, Dad?

Dad: Tom Hanks, of course.

Nick: Tom Hanks? Who is he?

Dad: He is one of the most famous and richest actors in Hollywood.

Nick: Really? Has he won any awards?

Dad: Yes, he has won the Oscar for Best Actor twice.

Nick: Two Oscars? Amazing! He must be very handsome!

Dad: No, he isn’t, he isn’t an attractive actor, compared to other actors in Hollywood. However, most critics say that he is one of the best actors.

Nick: What kind of roles does he often play?

Dad: He often plays serious roles such as a soldier in Saving Private Ryan, or a lawyer who has AIDS in Philadelphia. He also appears in many other entertaining films such as Bachelor Party, The Man With One Red Shoe, etc.

Nick: Can you recommend one of his best films?

Dad: Of course, You’ve Got Mail. It’s one of the biggest comedies of the 1990s.

Dịch bài nghe:

Nick: Ai là ngôi sao điện ảnh yêu thích của bố?

Bố: Tom Hanks, tất nhiên rồi.

Nick: Tom Hanks? Ông ta là ai?

Bố: Ông ấy là một trong những diễn viên nổi tiếng và giàu nhất ở Hollywood.

Nick: Thật sao? Ông ấy đã giành được giải thưởng nào chưa?

Bố: Rồi, Ông ấy đã giành giải Oscar cho Nam diễn viên xuất sắc nhất hai lần rồi.

Nick: Hai giải Oscar? thật kinh ngạc! Ông ta phải rất đẹp trai!

Bố: Không, ông ấy không phải, ông ấy không phải là diễn viên hấp dẫn, so với các diễn viên khác ở Hollywood. Tuy nhiên, hầu hết các nhà phê bình nói rằng ông là một trong những diễn viên tốt nhất.

Nick: Ông ấy thường đóng vai trò gì?

Bố: Ông thường đóng vai trò nghiêm trọng như một người lính trong Saving Private Ryan, hoặc một luật sư AIDS ở Philadelphia. Ông cũng xuất hiện trong nhiều bộ phim giải trí khác như Bachelor Party, The Man With One Red Shoe, v.v.

Nick: Bố có thể giới thiệu cho con một trong những bộ phim hay nhất của ông ấy không?

Bố: Tất nhiên, You've Got Mail. Đó là một trong những phim hài lớn tuyệt nhất của thập niên 1990.

Lời giải chi tiết:

1. Tom Hanks is Nick’s father’s favourite film star. 

(Tom Hanks là ngôi sao điện ảnh mà ba của Nick yêu thích.)

2. Tom Hanks isn’t a handsome actor.

(Tom Hanks là diễn viên không đẹp trai.)

3.  Tom Hanks has won two Oscars.

(Tom Hanks đã giành được hai giải Oscar.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Listen again. Answer the questions below. 

(Nghe lại. Trả lời các câu hỏi bên dưới.)

1. Which Oscar has Tom Hanks won twice?

(Tom Hanks đã hai lần giành được giải Oscar nào?)

2. What do critics say about Tom Hanks?

(Các nhà phê bình nói gì về Tom Hanks?)

3. What role does Tom Hanks play in Saving Private Ryan?

(Tom Hanks đóng vai gì trong phim Giải cứu binh nhì Ryan?)

4. Why does Nick's father recommend You've Got Mail to Nick?

(Tại sao ba của Nick khuyên cậu ấy xem phim “Bạn có thư”?)

Lời giải chi tiết:

1. He has won the Oscar for Best Actor twice.

(Ông ta đã hai lần giành được Giải thưởng Oscar cho Diễn viên nam xuất sắc nhất.)

2. They say he is one of the best actors in Hollywood.

(Họ nói ông ta là một trong những nam diễn viên xuất sắc nhất Hollywood.)

3. He plays the role of a soldier in Saving Private Ryan.

(Ông ấy đóng vai một người lính trong phim Giải cứu binh nhì Ryan.)

4. Because it is one of the best comedies in the 1990s.

(Bởi vì nó là một trong những phim hài hay nhất của những năm 1990.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3. Make notes about one of your favourite films. 

(Ghi chú về một trong những phim yêu thích của em.)

- Name of film, type of film, and actors or director.

(Tên phim, loại phim, và diễn viên hay đạo diễn.)

_____________________

- The plot: What happens in the film? How is the film? (gripping/moving/hilarious) What about the ending?

(Cốt truyện: Chuyện gì xảy ra trong phim? Phim đó như thế nào? (hấp dẫn, cảm động, vui nhộn) Kết thúc ra sao?)

_____________________

- Other aspects of the film, the acting, the music, the special effects, the visuals, etc.

(Những khía cạnh khác của phim, diễn xuất, âm nhạc, hiệu ứng đặc biệt, hình ảnh...)

_____________________

- Critics' reviews, your overall opinion.

(Đánh giá của nhà phê bình, ý kiến chung của bạn.)

_____________________

Lời giải chi tiết:

- Forrest Gump, romantic comedy, Tom Hanks.

(Phim Forrest Gump, hài lãng mạn, diễn viên Tom Hanks.)

- It’s about the life of a stupid ugly man, Forrest and his love for a neighbor girl, Jenny. The film is moving and hilarious. The ending is happy, because they have good life and a son. 

(Nó nói về cuộc đời của một người đàn ông xấu, ngốc Forrest và tình yêu của anh ấy dành cho cô hàng xóm, Jenny. Phim cảm động và hài hước. Kết thúc vui bởi vì họ có cuộc sống hạnh phúc cùng một đứa con trai.)

- The acting of two characters is very good. The music is interesting and suitable for film content. The visuals are beautiful with scenery of countryside, crowded cities in USA.

(Diễn xuất của hai nhân vật rất hay. Âm nhạc thật tuyệt và phù hợp với nội dung phim. Hình ảnh rất đẹp với những cảnh về miền quê, những thành phố đông đúc ở Mỹ.)

- Critics say that the film is the best film with moving scenes and meaningful messages.  I think that the film is so wonderful from actor, actress to visual, music. 

(Các nhà phê bình nói rằng phim này là phim hay nhất với những cảnh xúc động và thông điệp đầy ý nghĩa. Tôi nghĩ rằng phim rất tuyệt từ diễn viên nam, nữ cho đến hình ảnh, âm nhạc.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Task 4. Write a review of your favourite film. Use the information in 3, and the film review on Nick's blog as a model. You may follow the writing plan below.

(Viết một đánh giá cho phim yêu thích của em. Sử dụng thông tin trong phần 3, và đánh giá phim trên blog của Nick làm mẫu. Em có thể theo dàn bài viết bên dưới.)

Introduction (Paragraph 1)

(Giới thiệu - Đoạn 1)

Name of film, type of film, and actors or director

(Tên phim, loại phim và diễn viên hoặc đạo diễn)

Body (Phần thân)

Paragraph 2: (Đoạn 2)

The plot: What happens in the film? How is the film? (gripping/moving/hilarious) What about the ending?

(Cốt truyện: Điều gì xảy ra trong phim? Phim như thế nào? (gay cấn / cảm động / vui nhộn) Còn đoạn kết thì sao?)

Paragraph 3: (Đoạn 3)

Other aspects of the film: the acting, the music, the special effects, the visuals, etc.

(Các khía cạnh khác của phim: diễn xuất, âm nhạc, hiệu ứng đặc biệt, hình ảnh, v.v.)

Conclusion (Paragraph 4)

(Kết bài - Đoạn 4)

Critics' reviews, your overall opinion (Why you recommend the film to everyone)

(Đánh giá của các nhà phê bình, ý kiến tổng thể của bạn (Tại sao bạn giới thiệu bộ phim cho mọi người))

Lời giải chi tiết:

I really like the film Forrest Gump. It is a romantic comedy with the acting of Tom Hanks.

It’s about the life of a stupid ugly man, Forrest and his love for a neighbor girl, Jenny. The film is moving and hilarious. The ending is happy, because they have good life and a son.

The acting of two characters is very good. The music is interesting and suitable for film content. The visuals are beautiful with scenery of countryside, crowded cities in USA.

Critics say that the film is the best film with moving scenes and meaningful messages.  

I  think that the film is so wonderful from actor, actress to visual, music.

Tạm dịch:

Tôi thật sự rất thích phim Forrest Gump. Đó là một phim hài lãng mạn với sự diễn xuất của Tom Hanks.

Nó nói về cuộc đời của một người đàn ông xấu, ngốc - Forrest và tình yêu của anh ấy dành cho cô hàng xóm Jenny. Phim cảm động và hài hước. Kết thúc vui bởi vì họ có cuộc sống tốt cùng một đứa con trai.

Diễn xuất của hai nhân vật rất hay. Âm nhạc thật tuyệt và phù hợp với nội dung phim. Hình ảnh rất đẹp với những cảnh về miền quê, những thành phố đông đúc ở Mỹ.

Các nhà phê bình nói rằng phim này là phim hay nhất với những cảnh xúc động và thông điệp đầy ý nghĩa.

Tôi nghĩ rằng phim rất tuyệt từ diễn viên nam, nữ cho đến hình ảnh, âm nhạc. 

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8.  


Bình chọn:
4.3 trên 925 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.