Tiếng Anh 2 - KNTT Unit 1: At my birthday party

Lesson 2 - Unit 1. At my birthday party - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson 2 - Unit 1. At my birthday party - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 3

3. Listen and chant.

(Nghe và nói.) 

 

P, p, pasta.

(P, p, mì ống.)

P, p, pizza.

(P, p, pizza.)

P, p, popcorn.

(P, p, bỏng ngô.)

I like pasta.

(Tôi thích mì ống.)

I like pizza.

(Tôi thích bánh pizza.)

I like popcorn.

(Tôi thích bỏng ngô.)

Yummy, yummy, yummy.

(Ngon, ngon, ngon quá.)

Bài 4

4. Listen and tick.

(Nghe và chọn.) 

 

Lời giải chi tiết:

1. I like popcorn.

(Tôi thích bỏng ngô.)

 

2. I like pasta.

(Tớ thích mì ống.)

 

Bài 5

5. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

- Pizza, pizza

- Popcorn, popcorn

- Pasta, pasta

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: