Tiếng Anh 2 - KNTT Unit 7: In the kitchen

Lesson 1 – Unit 7. In the kitchen - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson 1 – Unit 7. In the kitchen - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

 

- jelly: thạch

- juice: nước hoa quả

- jam: mứt

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

Lời giải chi tiết:

- jelly: thạch

- juice: nước hoa quả

- jam: mứt

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: