Tiếng Anh 2 - KNTT Unit 4: In the countryside

Lesson 1 – Unit 4. In the countryside - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson 1 – Unit 4. In the countryside - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

  

- rainbow: cầu vồng

- river: dòng sông

- road: con đường

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

 

Lời giải chi tiết:

- rainbow: cầu vồng

- river: dòng sông

- road: con đường

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: