CHƯƠNG V. ĐẠO HÀM

Bình chọn:
4.4 trên 150 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 1 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 1 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 2 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 1 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 3 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 3 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 4 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 4 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 5 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 5 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Xem lời giải

Lý thuyết Đạo hàm cấp hai

1. Định nghĩa

Xem chi tiết

Lý thuyết Quy tắc tính đạo hàm

Tổng hợp lí thuyết về Quy tắc tính đạo hàm đầy đủ, ngắn gọn dễ hiểu

Xem chi tiết

Lý thuyết định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

1. Định nghĩa

Xem chi tiết

Lý thuyết Vi phân

Tổng hợp lí thuyết Vi phân đầy đủ ngắn gọn, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Lý thuyết đạo hàm của hàm số lượng giác

(sinx)' = cosx

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 146 SGK Đại số và Giải tích 11

Một đoàn tàu chuyển động khởi hành từ một nhà ga...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 149 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho hàm số...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 150 SGK Đại số và Giải tích 11

Vẽ đồ thị của hàm số...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11

Viết phương trình đường thẳng...

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho hàm số...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất