CHƯƠNG II. TỔ HỢP - XÁC SUẤT

Bình chọn:
4.3 trên 122 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Đề số 1 – Đại số và giải tích 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Đề số 1 – Đại số và giải tích 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đề số 1 – Đại số và giải tích 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đề số 1 – Đại số và giải tích 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Đề số 2 – Đại số và giải tích 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Đề số 2 – Đại số và giải tích 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đề số 2 – Đại số và giải tích 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đề số 2 – Đại số và giải tích 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Đề số 3 – Đại số và giải tích 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Đề số 3 – Đại số và giải tích 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đề số 3 – Đại số và giải tích 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đề số 3 – Đại số và giải tích 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Đề số 4 – Đại số và giải tích 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Đề số 4 – Đại số và giải tích 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đề số 4 – Đại số và giải tích 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đề số 4 – Đại số và giải tích 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Đề số 5 – Đại số và giải tích 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Đề số 5 – Đại số và giải tích 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đề số 5 – Đại số và giải tích 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đề số 5 – Đại số và giải tích 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đề số 6 – Đại số và giải tích 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đề số 6 – Đại số và giải tích 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đề số 7 – Đại số và giải tích 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đề số 7 – Đại số và giải tích 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đề số 8 – Đại số và giải tích 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đề số 8 – Đại số và giải tích 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đề số 9 – Đại số và giải tích 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đề số 9 – Đại số và giải tích 11

Xem lời giải

Lý thuyết quy tắc đếm

Đóng vai trò quan trọng trong Đại số tổ hợp và trong nhiều ứng dụng

Xem chi tiết

Lý thuyết xác suất và biến cố

Xác suất của biến cố A là số đo khả năng xảy ra của biến cố A.

Xem chi tiết

Lý thuyết phép thử và biến cố

Phép thử ngẫu nhiên là phép thử mà ta không đoán trước được kết quả

Xem chi tiết

Lý thuyết nhị thức Niu - Tơn

Tổng hợp lí thuyết Nhị thức Newton ngắn gon, đầy đủ, dễ hiểu giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao hiệu quả nhất.

Xem chi tiết

Lý thuyết Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp

Cho n phần tử khác nhau (n ≥ 1). Mỗi cách sắp thứ tự của

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 44 SGK Đại số và Giải tích 11

Trong ví dụ 1, kí hiệu A là tập hợp các quả cầu trắng, B là tập hợp các quả cầu đen. Nêu mối quan hệ giữa số cách chọn một quả cầu và số các phần tử của hai tập A, B.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất