CHƯƠNG 8. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH

Bình chọn:
4.7 trên 94 phiếu
Bài 1 trang 233 sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao

Dùng dung dịch NaOH cho lần lượt vào từng dung dịch trên , có thể nhận biết được tối đa bao nhiêu dung dịch?

Xem lời giải

Bài 2 trang 233 sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao

Chỉ dùng 1 dung dịch thuốc thử là KOH có thể nhận biết được tối đa mấy dung dịch?

Xem lời giải

Bài 3 trang 233 sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao

Trình bày cách nhận biết sự có mặt từng cation trong dung dịch sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 233 sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao

Trình bày cách nhận biết sự có mặt của từng cation trong dung dịch

Xem lời giải

Bài 5 Trang 233 sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao

Trình bày cách nhận biết sự có mặt của từng cation trong dung dịch.

Xem lời giải

Bài 1 trang 236 sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao.

hỉ dùng một dung dịch thuốc thử là dung dịch H2SO4 loãng nhỏ trực tiếp vào mỗi dung dịch , thì có thể phân biệt được tối đa mấy dung dịch?

Xem lời giải

Bài 2 Trang 236 sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao

Hãy trình bày phương pháp hóa học để phân biệt sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 236 sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao.

Hãy nêu cách nhận biết từng ion trong dung dịch đó. Viết các phương trình hóa học

Xem lời giải

Bài 4 trang 236 sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao

Hãy nêu cách nhận biết từng ion trong dung dịch .Viết các phương trình hóa học

Xem lời giải

Bài 1 trang 239 sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao

Khí CO2 có lẫn tạp chất là khí HCl. Để loại trừ tạp chất HCl đó nên cho khí CO2 đi qua dung dịch nào sau đây là tốt nhất?

Xem lời giải

Bài 2 trang 239 sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao

Có thể dùng dung dịch nước vôi trong để phân biệt 2 khí CO2 và được không ?Tại sao?

Xem lời giải

Bài 3 trang 239 sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao.

Hãy trình bày cách tách đồng thời nhận biết sự có mặt từng khí trong hỗn hợp đó.Viết các phương trình hóa học

Xem lời giải

Bài 4 trang 239 sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao

Chọn thuốc thử thích hợp để phân biệt các cặp chất sau đây

Xem lời giải

Bài 1 trang 245 sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao

Khái niệm sự chuẩn độ ? Khái niệm điểm tương đương ? Khái niệm điểm cuối .Cho thí dụ minh họa.

Xem lời giải

Bài 2 trang 245 sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao

Cần phải thêm bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,25M vào 50 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,1M và H2SO4 0,05M để thu được dung dịch có pH = 2,0 ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 245 sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao

Từ các số liệu sau hãy vẽ biểu đồ biểu thị sự biến thiên pH của dung dịch trong quá trình chuẩn độ dung dịch HCl 0,100M bằng dung dịch NaOH 0,100M.

Xem lời giải

Bài 1 trang 247 sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao

Thành phần phần trăm theo khối lượng của FeCO3 trong quặng là:

Xem lời giải

Bài 2 trang 247 sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao

Trình bày nguyên tắc phép đo pemananat xác định nồng độ của :

Xem lời giải

Bài 3 trang 247 sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao.

Tính nồng độ mol của các muối sắt

Xem lời giải

Bài 1 trang 250 sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao

Chỉ dùng các ống nghiệm và dung dịch NaOH lần lượt thêm vào từng dung dịch có thể nhận biết tối đa mấy dung dịch trong số các dung dịch kể trên?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất