Bài 18. Luyên tập polime và vật liệu polime

Bình chọn:
4.4 trên 56 phiếu
Bài 1 SGK trang 103 hóa học 12 nâng cao.

Điền vào ô trống ở cuối mỗi câu sau chữ Đ nếu phát biểu đó đúng, chữ S nếu phát biểu đó sai:

Xem lời giải

Bài 2 SGK trang 103 hóa học 12 nâng cao.

Polistiren không tham gia phản ứng nào trong các phản ứng sau đây?

Xem lời giải

Bài 3 SGK trang 103 hóa học 12 nâng cao.

Thế nào là chất polime? Có sự khác nhau gì giữa hai hợp chất có công thức sau:

Xem lời giải

Bài 4 SGK trang 103 hóa học 12 nâng cao.

a) Phân tử polime có những dạng mạch nào? Lấy ví dụ. b) Vì sao amilozơ tan được một lượng đáng kể trong nước còn amilopectin và xenlulozơ thì không?

Xem lời giải

Bài 5 SGK trang 103 hóa học 12 nâng cao.

a) Cho ví dụ về các loại polime có tính dẻo, tính đàn hồi và tính dai bền có thể kéo thành tơ. b) Cho ví dụ về các phản ứng cắt mạch, giữ nguyên mạch và tăng mạch polime.

Xem lời giải

Bài 6 SGK trang 103 hóa học 12 nâng cao.

Để sản xuất clorin, người ta clo hóa PVC bằng clo. Polime thu được ( có tên là peclorovinyl) chứa 66,7% clo. Giả thiết hệ số polime hóa n không thay đổi sau phản ứng. a) Hãy tính xem trung bình cứ mấy mắt xích trong phân tử PVC thì có một mắt xích bị clo hóa. b) Viết công thức cấu tạo một đoạn phân tử peclorovinyl đã cho ở trên.

Xem lời giải