Chương 2. Các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh từ năm 1945 đến nay

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 7 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 1 trang 7 tập bản đồ Sử 9. Những sự kiện chính của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước trên thế giới

Xem lời giải

Bài 2 trang 7 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 2 trang 7 tập bản đồ Sử 9. Nhận xét về sự tan rã của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc - thực dân

Xem lời giải

Bài 1 trang 8 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 1 trang 8 tập bản đồ Sử 9. Nét nổi bật về tình hình chính trị của châu Á sau năm 1945

Xem lời giải

Bài 2 trang 8 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 2 trang 8 tập bản đồ Sử 9. Quan sát hình 5 trong SGK, em hãy cho biết bức ảnh mô tả sự kiện lịch sử nào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 8 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 3 trang 8 tập bản đồ Sử 9. Nội dung và kết quả của các giai đoạn phát triển cách mạng Trung Quốc từ sau năm 1949 đến nay

Xem lời giải

Bài 1 trang 9 Tập bản đồ Lịch Sử 9

Giải bài 1 trang 9 tập bản đồ Sử 9. Quan sát kĩ lược đồ dưới đây, em hãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 9 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 2 trang 9 tập bản đồ Sử 9. Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 1 trang 10 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 1 trang 10 tập bản đồ Sử 9. Quan sát kĩ lược đồ dưới đây, em hãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 11 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 2 trang 11 tập bản đồ Sử 9. Quan sát hình 13 – Nen-xơn Man-đê-la trong SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài 3 trang 11 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 3 trang 11 tập bản đồ Sử 9. Dưới sự lãnh đạo của tổ chức “Đại hội dân tộc Phi” và lãnh tụ Nen-xơn Man-đê-la

Xem lời giải

Bài 1 trang 12 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 1 trang 12 tập bản đồ Sử 9. Quan sát kĩ lược đồ dưới đây, em hãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 13 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 2 trang 13 tập bản đồ Sử 9. Em hãy đọc kĩ những thông tin trong đọan văn dưới đây

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất