Chương 1. Việt Nam trong những năm 1919 - 1930

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 18 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 1 trang 18 tập bản đồ Sử 9. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 18 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 2 trang 18 tập bản đồ Sử 9. Đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 1 trang 19 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 1 trang 19 tập bản đồ Sử 9. Đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 19 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 2 trang 19 tập bản đồ Sử 9. Điền những thông tin về phong trào đấu tranh dân tộc, dân chủ công khai (1919 – 1925)

Xem lời giải

Bài 1 trang 20 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 1 trang 20 tập bản đồ Sử 9. Hãy đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 20 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 2 trang 20 tập bản đồ Sử 9. Những hoạt động chính của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ 1919 đến năm 1925

Xem lời giải

Bài 1 trang 21 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 1 trang 21 tập bản đồ Sử 9. Dựa vào nội dung SGK và lược đồ dưới đây, em hãy điền vào chỗ chấm những địa danh nổ ra khởi nghĩa Yên Bái

Xem lời giải

Bài 2 trang 21 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 2 trang 21 tập bản đồ Sử 9. Dựa vào nội dung SGK, em hãy đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất