Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925

Bình chọn:
4.5 trên 46 phiếu