CHƯƠNG 11. SINH SẢN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập mục I trang 153 Vở bài tập Sinh học 8 Bài tập mục I trang 153 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục I Nhận thức kiến thức trang 153 VBT Sinh học 8: Dựa vào hình 60 – 1 SGK và chú thích để hoàn thiện thông tin dưới dây về chức năng của từng bộ phận (lần lượt theo đường đi của tinh trùng bắt đầu từ nơi sinh ra nó):

Xem chi tiết
Bài tập mục II trang 153 Vở bài tập Sinh học 8 Bài tập mục II trang 153 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 153 VBT Sinh học 8: Xác định đường đi của tinh trùng từ nơi sản sinh (tinh hoàn) đến ống niệu – sinh dục (ống đái) để ra ngoài qua những đâu?

Xem chi tiết
Bài 1 mục III trang 153,154 Vở bài tập Sinh học 8 Bài 1 mục III trang 153,154 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 153,154 VBT Sinh học 8: Chọn chức năng thích hợp ở cột bên phải (kí hiệu a, b, c,…) ứng với mỗi bộ phận của cơ quan sinh dục nam ở cột bên trái (kí hiệu 1, 2, 3,…) ở bảng dưới đây và ghi vào ô.

Xem chi tiết
Bài tập mục I trang 154,155 Vở bài tập Sinh học 8 Bài tập mục I trang 154,155 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục I Nhận thức kiến thức trang 154,155 VBT Sinh học 8: Dựa vào hình 61 – 1 SGK và những thông tin thu lượm được để hoàn thiện thông tin dưới đây về chức năng của từng bộ phận của cơ quan sinh dục nữ:

Xem chi tiết
Bài 2 mục III trang 154 Vở bài tập Sinh học 8 Bài 2 mục III trang 154 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 154 VBT Sinh học 8: Chọn phương án đúng bằng cách điền dấu × vào ô ở đầu câu.

Xem chi tiết
Bài 1 mục III trang 155,156 Vở bài tập Sinh học 8 Bài 1 mục III trang 155,156 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 155,156 VBT Sinh học 8: Chọn từ thích hợp ở cột A để điền vào chỗ trống ở cột B (chỉ ghi số thứ tự tương ứng với thuật ngữ đã chọn) vào bảng sau:

Xem chi tiết
Bài 1,2,3 mục I trang 156,157 Vở bài tập Sinh học 8 Bài 1,2,3 mục I trang 156,157 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2,3 mục I Nhận thức kiến thức trang 156,157 VBT Sinh học 8: Hãy nêu rõ những điều kiện cần cho sự thụ tinh và thụ thai.

Xem chi tiết
Bài 2 mục III trang 156 Vở bài tập Sinh học 8 Bài 2 mục III trang 156 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 156 VBT Sinh học 8: Chọn phương án đúng nhất bằng cách điền dấu × vào ô ở đầu câu.

Xem chi tiết
Bài tập mục II trang 157 Vở bài tập Sinh học 8 Bài tập mục II trang 157 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 157 VBT Sinh học 8: Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống của những câu sau:

Xem chi tiết
Bài tập mục III trang 157,158 Vở bài tập Sinh học 8 Bài tập mục III trang 157,158 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục III Củng cố hoàn thiện trang 157,158 VBT Sinh học 8: Chọn những từ hoặc cụm từ được liệt kê dưới đây: có thai, sinh con, nhau, thụ tinh, trứng, sự rụng trứng, mang thai, tử cung, làm tổ điền vào chỗ trống trong các thông tin sau:

Xem chi tiết
Bài 1,2,3 mục I trang 158,159 Vở bài tập Sinh học 8 Bài 1,2,3 mục I trang 158,159 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2,3 mục I Nhận thức kiến thức trang 158,159 VBT Sinh học 8: Hãy phân tích ý nghĩa cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch trong kế hoạch hóa gia đình.

Xem chi tiết
Bài tập mục II trang 160 Vở bài tập Sinh học 8 Bài tập mục II trang 160 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 160 VBT Sinh học 8: Hãy tự tóm tắt nội dung cơ bản của cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch, nguyên tắc cần vận động.

Xem chi tiết
Bài 1 mục III trang 160 Vở bài tập Sinh học 8 Bài 1 mục III trang 160 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 160 VBT Sinh học 8: Nêu rõ những ảnh hưởng của có thai sớm ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên. Phải làm gì để điều đó không xảy ra?

Xem chi tiết
Bài 2 mục III trang 160 Vở bài tập Sinh học 8 Bài 2 mục III trang 160 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiên trang 160 VBT Sinh học 8: Những hậu quả có thể xảy ra khi phải xử lí đối với việc mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên là gì? Làm thế nào để tránh được?

Xem chi tiết
Bài 1,2 mục I trang 161,162 Vở bài tập Sinh học 8 Bài 1,2 mục I trang 161,162 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 161,162 VBT Sinh học 8: Nêu tác hại của bệnh lậu và biện pháp phòng ngừa.

Xem chi tiết
Bài 3 mục III trang 161 Vở bài tập Sinh học 8 Bài 3 mục III trang 161 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 161 VBT Sinh học 8: Hãy liệt kê các phương tiện sử dụng để tránh thai theo bảng sau:

Xem chi tiết
Bài tập mục II trang 162 Vở bài tập Sinh học 8 Bài tập mục II trang 162 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 162 VBT Sinh học 8: Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống của những câu sau:

Xem chi tiết
Bài 1 mục III trang 162,163 Vở bài tập Sinh học 8 Bài 1 mục III trang 162,163 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 162,163 VBT Sinh học 8: Hãy lựa chọn các thông tin a, b, c, d, e và 1’, 2’… ở cột B và C rồi điền vào thông tin tương ứng ở cột A.

Xem chi tiết
Bài 2 mục III trang 163 Vở bài tập Sinh học 8 Bài 2 mục III trang 163 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 163 VBT Sinh học 8: Chọn phương án đúng bằng cách điền dấu × vào ô ở đầu câu.

Xem chi tiết
Bài 1,2 mục I trang 164 Vở bài tập Sinh học 8 Bài 1,2 mục I trang 164 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 164 VBT Sinh học 8: Dựa vào các thông tin trong mục I SGK, hãy hoàn chỉnh bảng tóm tắt sau:

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài