CHƯƠNG 3. TUẦN HOÀN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1,2 mục I trang 32,33 Vở bài tập Sinh học 8 Bài 1,2 mục I trang 32,33 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 32,33 VBT Sinh học 8: Chọn từ thích hợp: huyết tương, bạch cầu, hồng cầu, tiểu cầu, điền vào chỗ trống

Xem chi tiết
Bài tập mục II trang 33 Vở bài tập Sinh học 8 Bài tập mục II trang 33 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 33 VBT Sinh học 8: Em hãy hoàn chỉnh các thông tin sau:

Xem chi tiết
Bài 1 mục III trang 34 Vở bài tập Sinh học 8 Bài 1 mục III trang 34 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 34 VBT Sinh học 8: Máu gồm những thành phần cấu tạo nào? Nêu chức năng của huyết tương và hồng cầu?

Xem chi tiết
Bài 2 mục III trang 34 Vở bài tập Sinh học 8 Bài 2 mục III trang 34 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 34 VBT Sinh học 8: Có thể thấy môi trường trong ở những cơ quan, bộ phận nào của cơ thể?

Xem chi tiết
Bài 3 mục III trang 34 Vở bài tập Sinh học 8 Bài 3 mục III trang 34 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 34 VBT Sinh học 8: Cơ thể em nặng bao nhiêu kg? Đọc phần “Em có biết” và thử tính xem cơ thể em có khoảng bao nhiêu lít máu?

Xem chi tiết
Bài 4 mục III trang 34 Vở bài tập Sinh học 8 Bài 4 mục III trang 34 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 34 VBT Sinh học 8: Môi trường trong của cơ thể gồm những thành phần nào?

Xem chi tiết
Bài 1,2 mục I trang 35,36 Vở bài tập Sinh học 8 Bài 1,2 mục I trang 35,36 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 35,36 VBT Sinh học 8: Sự thực bào là gì? Những loại bạch cầu nào thường tham gia thực bào?

Xem chi tiết
Bài 5 mục III trang 35 Vở bài tập Sinh học 8 Bài 5 mục III trang 35 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 5 mục III Củng cố hoàn thiện trang 35 VBT Sinh học 8: Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời không đúng.

Xem chi tiết
Bài tập mục II trang 36 Vở bài tập Sinh học 8 Bài tập mục II trang 36 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 36 VBT Sinh học 8: Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống

Xem chi tiết
Bài 1 mục III trang 36 Vở bài tập Sinh học 8 Bài 1 mục III trang 36 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 36 VBT Sinh học 8: Các bạch cầu đã tạo nên những hàng rào phòng thủ nào để bảo vệ cơ thể?

Xem chi tiết
Bài 2 mục III trang 36, 37 Vở bài tập Sinh học 8 Bài 2 mục III trang 36, 37 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 36, 37 VBT Sinh học 8: Bản thân em đã có miễn dịch với những bệnh nào từ sự mắc bệnh trước đó và những bệnh nào từ sự tiêm phòng (chích ngừa)?

Xem chi tiết
Bài 3 mục III trang 37 Vở bài tập Sinh học 8 Bài 3 mục III trang 37 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 37 VBT Sinh học 8: Người ta thường tiêm phòng (chích ngừa) cho trẻ em những loại bệnh nào?

Xem chi tiết
Bài 1,2,3 mục I trang 37,38 Vở bài tập Sinh học 8 Bài 1,2,3 mục I trang 37,38 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2,3 mục I Nhận thức kiến thức trang 37,38 VBT Sinh học 8: Ý nghĩa sự đông máu với sự sống của cơ thể?

Xem chi tiết
Bài 4 mục III trang 37 Vở bài tập Sinh học 8 Bài 4 mục III trang 37 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 37 VBT Sinh học 8: Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời đúng nhất.

Xem chi tiết
Bài tập mục II trang 38,39 Vở bài tập Sinh học 8 Bài tập mục II trang 38,39 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 38,39 VBT Sinh học 8: Cơ thể có khả năng chống mất máu bằng cách nào? Do thành phần nào của máu tham gia?

Xem chi tiết
Bài 1 mục III trang 39 Vở bài tập Sinh học 8 Bài 1 mục III trang 39 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 39 VBT Sinh học 8: Tiểu cầu đã tham gia bảo vệ cơ thể chống mất máu như thế nào?

Xem chi tiết
Bài 2 mục III trang 39 Vở bài tập Sinh học 8 Bài 2 mục III trang 39 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 39 VBT Sinh học 8: Em đã bao giờ bị đứt tay hay một vết thương nào đó gây chảy máu chưa?

Xem chi tiết
Bài 3 mục III trang 39 Vở bài tập Sinh học 8 Bài 3 mục III trang 39 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 39 VBT Sinh học 8: Trong gia đình em có những ai đã từng được xét nghiệm máu và có nhóm máu gì? Thử thiết lập sơ đồ quan hệ cho và nhận máu của cá nhân đó.

Xem chi tiết
Bài 1,2 mục I trang 40,41 Vở bài tập Sinh học 8 Bài 1,2 mục I trang 40,41 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 40,41 VBT Sinh học 8: Mô tả đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ và trong vòng tuần hoàn lớn.

Xem chi tiết
Bài 4 mục III trang 40 Vở bài tập Sinh học 8 Bài 4 mục III trang 40 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 40 VBT Sinh học 8: Hãy chọn các từ hay cụm từ sau để điền vào chỗ trống trong câu để câu trở nên hoàn chỉnh và hợp lí.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài