CHỦ ĐỀ 1: CÁC PHÉP ĐO

Bình chọn:
4.8 trên 66 phiếu
3. Thực hành đo nhiệt độ
Câu hỏi thảo luận mục 3 trang 33 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Có các nhiệt kế như hình 7.6, để đo nhiệt độ sôi của nước trong ấm ta nên dùng loại nhiệt kế nào? Đo nhiệt độ của cơ thể ta nên dùng loại nhiệt kế nào? Vì sao?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 3 trang 33 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy đo nhiệt độ của 2 cốc nước rồi điền kết quả theo mẫu bảng 7.1.

Xem lời giải

Vận dụng mục 3 trang 34 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

 -Tại sao chỉ có nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế rượu mà không có nhiệt kế nước? - Mô tả cách đo và thực hành đo nhiệt độ của cơ thể em.

Xem lời giải

Bài 1 trang 34 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 1 trang 34 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Tại sao bảng chia nhiệt độ của nhiệt kế y tế thủy ngân thường ghi nhiệt độ từ 35C đến 42C?

Xem lời giải

Bài 2 trang 34 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 2 trang 34 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Nguyên tắc nào dưới đây được sử dụng để chế tạo nhiệt kế?

Xem lời giải

Bài 3 trang 34 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 3 trang 34 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Bảng dưới đây ghi tên các loại nhiệt kế và nhiệt độ ghi trên thang đo của chúng.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất