Bài 9: Trái Đất - ngôi nhà chung

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài tập 1 trang 31 phần Nói và nghe Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trình bày sáng kiến góp phần vào việc tìm giải pháp khắc phục nạn ô nhiễm môi trường ở địa phương em cư trú

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 31 phần Viết Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào những thông tin mà em đã học, đọc, xem và nghe, hãy viết đoạn văn (khoảng 5 - 10 câu) nói về sự giàu có tài nguyên rừng và sự suy giảm nguồn tài nguyên đó ở Việt Nam

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 25 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Trái Đất - cái nôi của sự sống trong SGK (tr. 78 - 80) và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 31 phần Nói và nghe Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Nêu ý kiến của em về cách thức tổ chức hiệu quả hoạt động Ngày Chủ nhật xanh.

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 31 phần Viết Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoàn thành đoạn văn (có dung lượng tương đương với các đoạn trích được sử dụng làm ngữ liệu ở trên) có câu chủ đề: Chúng ta đang phải trả giá đắt cho sự lãng phí tài nguyên nước.

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 25 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào? trong SGK (tr. 82 - 85) và trả lời cóc câu hỏi sau

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 31 phần Viết Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ một sơ đồ biểu diễn vòng tuần hoàn của nước được thể hiện trong đoạn trích ở bài tập 4 phần Đọc hiểu và Thực hành tiếng Việt

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 25,26 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Sinh vật trên Trái Đất được hình thành như thế nào? trong SGK (tr. 96 - 97) và chọn phương án trả lời đúng cho các câu hỏi:

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 26 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

c đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 27 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 28 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 28 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 29 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc đoạn trích sau và trỏ lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 30 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài viết được xem nhiều nhất