Bài 7. Công dân với các quyền dân chủ

Bình chọn:
4.6 trên 110 phiếu
Câu 1 trang 81 SGK GDCD lớp 12

Sử dụng hiểu biết về các quyền đã học trong bài, em hãy phân tích những ưu điểm và hạn chế của dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp.

Xem lời giải

Câu 2 trang 81 SGK GDCD lớp 12

Là học sinh lớp 12, em và các bạn có thể tham gia vào việc xây dựng và quản lí trường, lớp bằng những hình thức dân chủ nào?

Xem lời giải

Câu 3 trang 81 SGK GDCD lớp 12

Sau ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, các bạn lớp 12 đến trường với niềm tự hào lớn trước các em lớp dưới vì đã lần đầu tiên được thực hiện quyền bầu cử của công dân

Xem lời giải

Câu 4 trang 82 SGK GDCD lớp 12

Em hãy phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa khiếu nại và tố cáo bằng cách ghi ý kiến của em vào bảng dưới đây.

Xem lời giải

Câu 5 trang 82 SGK GDCD lớp 12

Một cán bộ xã nghi một học sinh lớp 8 lấy cắp xe đạp của con mình nên đã bắt em về trụ sở xã, nhốt vào phòng làm việc cả ngày và mắng nhiếc, xoắn tai, dọa dẫm, ép em phải nhận tội.

Xem lời giải

Câu 6 trang 82 SGK GDCD lớp 12

Em hãy dùng kiến thức trong bài để trình bày quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại của người dân đối với hành vi hành chính của một cán bộ xã

Xem lời giải

Câu 7 trang 82 SGK GDCD lớp 12

Mỗi tổ tiến hành khảo sát thực tiễn việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn nơi mình sinh sống

Xem lời giải