Bài 6. Công dân với các quyền tự do cơ bản

Bình chọn:
3.6 trên 34 phiếu
Câu 1 trang 66 SGK GDCD lớp 12

Em hiểu thế nào là quyền tự do cơ bản của công dân? Theo em, vì sao các quyền tự do cơ bản của công dân cần phải được quy định trong Hiến pháp?

Xem lời giải

Câu 2 trang 66 SGK GDCD lớp 12

Nêu ví dụ về hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân và giải thích tại sao em cho là vi phạm.

Xem lời giải

Câu 3 trang 66 SGK GDCD lớp 12

Theo em, có phải trong mọi trường hợp công an đều có quyền bắt người không? Vì sao?

Xem lời giải

Câu 4 trang 66 SGK GDCD lớp 12

Thế nào là quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân? Nêu ví dụ?

Xem lời giải

Câu 5 trang 66 SGK GDCD lớp 12

Em hiểu thế nào là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?

Xem lời giải

Câu 6 trang 66 SGK GDCD lớp 12

Em hãy nêu ví dụ và chứng minh rằng công dân có quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

Xem lời giải

Câu 7 trang 66 SGK GDCD lớp 12

Hãy cho biết học sinh trung học phổ thông có thể sử dụng quyền tự do ngôn luận như thế nào.

Xem lời giải

Câu 8 trang 66 SGK GDCD lớp 12

Bằng kiến thức đã được học và qua thực tế cuộc sống, hãy chứng minh rằng Nhà nước ta luôn bảo đảm các quyền tự do cơ bản của công dân.

Xem lời giải

Câu 9 trang 66 SGK GDCD lớp 12

Hỏi: Hành vi giam người của ông Trưởng công an xã có bị coi là trái pháp luật không? Hãy giải thích vì sao?

Xem lời giải

Câu 10 trang 66 SGK GDCD lớp 12

Chọn câu trả lời đúng trong các câu dưới đây...

Xem lời giải

Câu 11 trang 67 SGK GDCD lớp 12

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây...

Xem lời giải

Câu 12 trang 67 SGK GDCD lớp 12

Đánh dấu x vào các cột tương ứng với các hành vi vi phạm pháp luật dưới đây...

Xem lời giải