Bài 2. So sánh các phân số. Hỗn số dương

Bình chọn:
4.5 trên 133 phiếu
So sánh phân số. Hỗn số dương

Lý thuyết So sánh phân số. Hỗn số dương Toán 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Hoạt động 1 trang 31 SGK Toán 6 Cánh Diều

So sánh: a) -3 và 2; b) -8 và -5

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 1 trang 32 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

So sánh a)7/-11 và 8/-11 b)-5/3 và 5/-4

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 32 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

a)Tìm thương và số dư trong phép chia 7 cho 4 b)Viết phân số 7/4 dưới dạng tổng của một số nguyên dương và một phân số bé hơn 1

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 2 trang 33 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

a)Viết mỗi phân số sau thành hỗn số: 14/3 và 22/7 b)Viết mỗi hỗn số sau thành phân số: 23/4; 51/6

Xem lời giải

Bài 1 trang 33 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

So sánh: a) -9/4 và 1/3 b) -8/3 và 4/-7 c) 9/-5 và 7/-10

Xem lời giải

Bài 2 trang 33 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

Viết các phân số sau theo thứ tự tăng dần a)2/5; -1/2; 2/7; b)12/5; -7/3; -11/4

Xem lời giải

Bài 3 trang 33 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

Bạn Hà thể hiện thời gian trong ngày của mình như hình vẽ bên. a)Hỏi bạn Hà dành thời gian cho hoạt động nào nhiều nhất?Ít nhất? b)Hãy sắp xếp các số trên hình vẽ theo thứ tự giảm dần.

Xem lời giải

Bài 4 trang 33 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

a) Viết các số đo thời gian dưới dạng hỗn số với đơn vị là giờ: 2 giờ 15 phút; 10 giờ 20 phút b)Viết các số đo diện tích sau dưới dạng hỗn số với đơn vị là héc – ta (biết 1 ha= 100a): 1 ha 7 a; 3 ha 50 a.

Xem lời giải

Bài 5 trang 33 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

Chọn số thích hợp cho ?

Xem lời giải