Bài 1: TỰ HÀO VỀ TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ

Bình chọn:
4.7 trên 93 phiếu
Khởi động trang 4 GDCD 6 - CD

Quan sát những hình ảnh dưới đây và cho biết các hình ảnh đó thể hiện những truyền thống nào của gia đình, dòng họ.

Xem lời giải

Khám phá 1 trang 4 - GDCD 6 Cánh Diều

Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi: MỘT GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG NGÀNH Y

Xem lời giải

Khám phá 2 trang 6 - GDCD 6 Cánh Diều

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi: LÀM GIÀU TỪ NGHỀ LÀM CỐM TRUYỀN THỐNG

Xem lời giải

Khám phá 3 trang 6 SGK GDCD 6 Cánh Diều

Thảo luận các tình huống sau: Tình huống 1: Tiến sinh ra trong một gia đình, dòng họ có truyền thống hiếu học, từ bao đời nay đều có người học giỏi, đỗ đạt

Xem lời giải

Luyện tập trang 7, 8 SGK GDCD 6 Cánh Diều

Em hãy bày tỏ quan điểm của mình về các ý kiến dưới dây: A. Trong thời đại công nghiệp 4.0, con người càng phải giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ. B. Chỉ những gia đình làm nghề cổ truyền mới cần giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ.

Xem lời giải

Giải câu hỏi Vận dụng trang 8 SGK GDCD 6 Cánh Diều

Em hãy lập và thực hiện kế hoạch cá nhân về giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình, dòng họ mình theo các bước sau: - Tìm hiểu truyền thống của gia đình, dòng họ mình

Xem lời giải