Tiếng Anh lớp 9 Mới Review 4 (Units 10 -11 -12) SGK Tiếng Anh 9 mới

Language Review 4 (Unit 10-11-12) trang 82 SGK tiếng Anh 9 mới


Draw rising or falling arrows to illustrate the correct tones, then listen and practise saying the sentences.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Pronunciation (Phát âm) 

Task 1  Draw rising or falling arrows to illustrate the correct tones, then listen and practise saying the sentences. 

(Vẽ những mũi tên lên hoặc xuống để minh họa tông giọng đúng, sau đó nghe và thực hành nói những câu này)

Click tại đây để nghe:


A: What do the astronauts do while they are aboard the ISS?

B They keep the station in good condition, and do science experiments.

A: Sounds hard!

B: Not at all!

A: They don't have ‘weekends’?

B: They do.

A: What do they do during their ‘weekends’? 

B:They do various things like watching movies, playing music, reading books, and talking to their families.

Hướng dẫn giải:

Tạm dịch:

A: Những phi hành gia làm gì khi đang ở trên ISS?

B: Họ giữ cho vị trí trong điều kiện tốt, và làm thí nghiệm khoa học.

A: Nghe có vẻ khó!

B: Không hề!

A: Họ không có 'ngày cuối tuần'?

B: Họ có. 

A: Họ làm gì trong 'những ngày cuối tuần'?

B: Họ làm những việc khác nhau như xem phim, nghe nhạc, đọc sách, và nói chuyện với gia đình.

Bài 2

Task 2.  Draw arrows to illustrate the feelings and opinions of A and B. Then listen and repeat the conversation, paying attention to the tones.

(Vẽ những mũi tên để thể hiện cảm xúc và ý kiến của A và B. Sau đó nghe và lặp lại đoạn đối thoại, chú ý đến tông giọng)

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

 

Tạm dịch:

A: Trong tương lai gần, chúng ta sẽ học trực tuyến.

B: Thật đáng kinh ngạc! Nhưng chúng ta vẫn sẽ có lớp học thực sự, phải không?

A: Chắc chắn. Nhưng giáo viên sẽ không còn là người cung cấp kiến thức nữa.

B: Thật sao?

A: Họ sẽ là những người hướng dẫn, hoặc những người hỗ trợ.

B: Tuyệt vời! Còn vai trò của học sinh thì sao?

A: Họ sẽ có nhiều trách nhiệm hơn cho việc học của họ, tôi nghĩ vậy.

B: Tuyệt vời! Và họ sẽ tự quyết định?

A: Hoàn toàn đúng!

Bài 3

Task 3. Change the form of the verbs provided to complete the sentences.

(Thay đổi dạng của những động từ đã cho để hoàn thành câu) 

Hướng dẫn giải:

1. facilitators (n): người hỗ trợ 

Tạm dịch: Trong tương lai giáo viên sẽ là người hỗ trợ thay vì là người cung cấp kiến thức.

2. development(s)  (n): sự phát triển

Tạm dịch: Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học con người sẽ sớm có thể sinh sống ở hành tinh khác.

3. training (n): sự đào tạo

Tạm dịch: Để trở thành một thợ sữa máy khéo tay bạn cần đào tạo nghề nghiệp đặc biệt.

4. launch  (v): phóng 

Tạm dịch: Việc phóng tàu không gian sáng nay đã được hoãn lại.

5. experienced (adj): dày dặn kinh nghiệm

Tạm dịch: Ông ấy đã từng là một nhân viên bán hàng dày dặn kinh nghiệm trước khi tự thành lập công ty riêng.

6. attendance  (n): sự có mặt

Tạm dịch: Chúng ta sẽ tự có trách nhiệm với việc học tập của mình, giáo viên sẽ không phải điểm danh.

7. evaluators  (n): người đánh giá

Tạm dịch: Trong khóa đào tạo nghề mỗi học viên sẽ là người tự đánh giá công việc của mình.

8. participants  (n): người tham gia

Tạm dịch: Có hơn một trăm người tham gia diễn đàn.

Bài 4

Task 4. Complete each sentence with a phrase in the box

(Hoàn thành mỗi câu với một cụm từ trong khung)

Hướng dẫn giải:

1. work flexitime: làm việc ca linh hoạt

Tạm dịch: Mẹ tôi chọn làm việc ca linh hoạt thay vì làm giờ hành chính để có nhiều thời gian hơn cho chúng tôi hơn vào buổi sáng. 

2. sense of direction: khả năng phương hướng

Tạm dịch:  Không có khả năng định hướng tốt, bạn có thể vô dụng khi hoàn toàn thất lạc ở hành tinh mới.

3. make a bundle: kiếm được nhiều tiền

Tạm dịch:  Đàn ông đã từng là trụ cột tài chính ở đất nước chúng ta, nhưng ngày nay phụ nữ cũng đi làm và nhiều người còn kiếm được rất nhiều tiền.

4. burn the midnight oil: học tập/làm việc cật lực

Tạm dịch: Những sinh viên này phải làm việc cật lực trước khi trở thành những nhà vật lý thành công.

5. once in a blue moon : không thường xuyên

Tạm dịch: Mọi thứ đã thay đổi! Giáo viên không thường xuyên điểm danh nữa.

6. The sky's the limit : sự vô hạn

Tạm dịch: Có nhiều công việc trong ngành du lịch và ngoại giao cho ban lựa cho. Bạn có thể đạt được vô hạn.

7. sense of responsibility: trách nhiệm

Tạm dịch: Học sinh được kỳ vọng thành công hơn nếu chúng có trách nhiệm với việc học tập của mình hơn.

8. mountains of work : núi việc

Tạm dịch: Trong thế giới hiện đại, phụ nữ có cả núi việc cả ở nhà và đi làm.

Bài 5

Task 5. Put the verbs in brackets into the infinitive or -ing form. 

(Đặt động từ không ngoặc ở dạng V-ing hoặc to V)

Hướng dẫn giải:

1. eating

avoid V-ing: tránh làm gì

Tạm dịch:  Các phi hành gia tránh loại thức ăn nào?

2. to play

expect to V: mong chờ điều gì

Tạm dịch: Phụ nữ sẽ đóng vai trò nào trong tương lai?

3. to work/working

begin to V/V-ing: bắt đầu làm gì

Tạm dịch: Cô ấy bắt đầu là một nhà sinh học cách đây 3 năm.

4. to be

tend to be: định làm gì

Tạm dịch: Học sinh có xu hướng có trách nhiệm hơn với việc học của chúng.

5. doing

mind V-ing: để ý việc

Tạm dịch: Đàn ông không còn ngại làm việc nhà nữa. 

6. to share

attempt to V: nỗ lực ...

Tạm dịch: Phụ nữ nỗ lực chia sẻ gánh nặng tài chính với chồng của họ

7. floating

forget to V: quên phải làm gì, forget V-ing: quên đã làm gì

Tạm dịch: Các nhà phi hành gia chưa bao giờ quên việc bay lơ lửng trong môi trường không trọng lực.

8. checking

stop V-ing: dừng việc đang làm

Tạm dịch: Anh ấy ngừng điểm danh vì học sinh của anh ấy đang rất chăm chỉ.

Bài 6

Task 6.  Rewrite the pairs of sentences as one sentence using a defining or non-defining relative clause. 

(Viết lại những cặp câu và một câu sử dụng mệnh đề quan hệ xác định hoặc không xác định)

Hướng dẫn giải:

1.  My grandfather, who has been retired for ten years now, used to be an astronaut.

Tạm dịch: Ông tôi, người đã nghỉ hưu mười năm nay, từng là phi hành gia.

2.  The spacecraft which/that took Yuri Gagarin into space is called Vostok 3KA.

Tạm dịch:  Tàu vũ trụ cái mà đã đưa Yuri Gagarin vào không gian được gọi là Vostok 3KA .

3.  She likes the career which/that her father pursued all his life.

Tạm dịch: Cô thích sự nghiệp cái mà cha cô theo đuổi suốt cuộc đời của ông.

4.  He admires the teacher who initiated building the school library.

Tạm dịch: Anh ta ngưỡng mộ giáo viên người đã bắt đầu xây dựng thư viện trường.

5.  I work for a man whose farm covers thousands of acres.

Tạm dịch:  Tôi làm việc cho một người đàn ông người mà có trang trại hàng ngàn mẫu.

6.  Students will have to make their own learning decisions, which will be hard for many of them.

Tạm dịch: Học sinh sẽ phải đưa ra quyết định học tập của mình, điều mà sẽ rất khó khăn đối với nhiều người trong số họ.

Bài 7

Task 7. Choose the most suitable expression to complete each of the short dialogues.

(Chọn cách thể hiện phù hợp nhất để hoàn thành mỗi đoạn đối thoại ngắn) 

Hướng dẫn giải:

1. No worries. 

2. I am not so sure about that.

3. That's not entirely true. 

4. Cool. 

5. Sounds interesting. 

Tạm dịch:

1. A: Tôi e rằng tôi sẽ không chọn được nghề phù hợp.

   B: Đừng lo lắng! Tại sao bạn không xin lời khuyên của bố mẹ bạn?

2. A: Bạn có thể tin rằng chúng ta sẽ sống trên sao hỏa trong 20 năm nữa không?

    B: Tôi không chắc về điều đó. Nhưng điều đó có thể.

3. A: Sẽ chỉ còn những lớp học trực tuyến.

     B: Điều đó không hoàn toàn đúng. Chúng ta sẽ có những lớp học thật.

4. A: Tôi đã được gọi phỏng vấn.

    B: Thật tuyệt! Bạn sẽ làm tốt.

5. A: Space Adventures, một công ty Mỹ, đã chở những cá nhân đến trạm không gian quốc tế.

   B: Nghe hấp dẫn quá! Tôi có lẽ phải tiết kiệm tiền cho nó.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 27 phiếu

Các bài liên quan:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài